Dokumenta i obrasci

Štampanje
URBANIZAM – Prezentacija Sremskih Karlovaca i atraktivnih
lokaliteta na teritoriji opštine Sremski Karlovci ( SRB ), ( ENG )
URBANIZAM – Lokacijska dozvola – zahtev
URBANIZAM – Građevinska dozvola – zahtev

DRUŠTVENE DELATNOSTI – Roditeljski dodatak za prvo dete – zahtev

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave –www.mpravde.gov.rs , unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.