Документа и обрасци

Štampanje
УРБАНИЗАМ – Презентација Сремских Карловаца и атрактивних
локалитета на територији општине Сремски Карловци ( СРБ ), ( ЕНГ )
УРБАНИЗАМ – Локацијска дозвола – захтев
УРБАНИЗАМ – Грађевинска дозвола – захтев

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Родитељски додатак за прво дете – захтев

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе –www.мправде.гов.рс , уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.