недеља, 26 септембра, 2021

Општинска управа

Општина Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1
21205 Сремски Карловци

телефони:
021/ 685-3001 Централа,
021/ 685-3000 Кабинет председника Општине, факс 021/ 685-3077
021/ 685-3002 управа, факс 021/ 685-3076
е-маил: sremkarl@eunet.rs

Општина Сремски Карловци:

 • Председник општине: Александар Саша Стојкечић
  • Заменик председника општине: Вишња Плавшић
  • Помоћник председника општине за нормативно-правне послове: Марина Јанковић
 • Шеф Кабинета председника општине – Светомир Михаљев

 

 • Начелник Општинске управе: Наташа Свирчев

 

Руководиоци одељења:

 • Одељење за финансије и буџет – нема руководиоца
  • Шеф Службе за јавне набавке – Ведрана Јањатовић
 • Руководилац Одељења за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове – Небојша Мркић
 • Руководилац Одељења за локални економски развој, привреду, инвестиције и грађевинско земљиште – Бригита Димитријевић
 • Руководилац Одељења за комунално-стамбене послове, инспекцијске послове и заштиту животне средине – Душанка Јањушић
  • Шеф Службе за комуналне послове и заштиту животне средине – Живорад Милановић
 • Руководилац Одељења за друштвене делатности – Нада Остојић Агбаба
 • Руководилац Одељења за општу управу,послове органа Општине и заједничких послова – Сања Мандић
  • Шеф Службе за скупштинске послове и бесплатну правну помоћ – Радојка Зелембаба