nedelja, 28 novembra, 2021

A
leksandar Saša Stojkečić

Predsednik opštine

Rođen je 1984. godine u Ljubljani u oficirskoj porodici. Osnovnu školu pohađao je u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, gde je završio i Karlovačku gimnaziju.
Zvanje diplomiranog profesora istorije i master istoričara stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Profesionalno iskustvo započeo u kulturi u Muzeju Vojvodine kao kustos istoričar, a nastavio u prosveti kao profesor istorije u OŠ „23. oktobar“ (Sremski Karlovci), OŠ „Nikola Tesla“ (Novi Sad), gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ (Novi Sad) i „Karlovačka gimnazija“ (Sremski Karlovci).
Aktivno se služi Ruskim i Engleskim jezikom. Oženjen je i otac jednog deteta.
Kontakt: tel. 021/685-3000
              E mail : kabinet@sremskikarlovci.rs
              veb: www.sremskikarlovci.rs

Izvršni organi opštine su predsednik opštine i opštinsko veće.
Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.
Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za Predsednika opštine. Kandidat za Predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika Predsednika opštine iz reda odbornika koga bira Skupština opštine na isti način kao Predsednika opštine.
Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.
Predsednik Opštine i zamenik predsednika Opštine su na stalnom radu u Opštini.

NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA OPŠTINE :
 • – predstavlja i zastupa Opštinu;
 • – predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;
 • – predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • – naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • – osniva opštinsku službu budžetske inspekcije i interne revizije;
 • – daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 • – postavlja i razrešava pomoćnika predsednika Opštine;
 • – odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanje hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine;
 • – zaključuje ugovore o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini, nakon sprovedenog postupka, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Opštine Sremski Karlovci;
 • – zaključuje ugovore o pribavljanju i raspolaganju pokretnih stvari u javnoj svojini Opštine;
 • – daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine za davanje u zakup tih stvari;
 • – usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 • – donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom , ovim Statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • – informiše javnost o svom radu;
 • – podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 • – obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • – zaključuje ugovore u ime Opštine, na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta i odluka Skupštine opštine;
 • – zaključuje poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća i javne službe kojima je osnivač Opština;
 • – odlučuje o zalaganju pokretnih stvari u javnoj svojini Opštine;
 • – vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;
 • – zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, ili ovlašćuje drugo lice za zaključenje tog ugovora;
 • – odlučuje o orgnizovanju i sprovođenju javnih radova;
 • – zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
 • – donosi odluku o proglašenju i ukidanju vanredne sutuaciji u Opštini u skladu sa zakonom, komandant je Opštinskog štaba za vanredne situacije po položaju,
 • – usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlja ih Skupštini opštine;
 • – obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Opštine

 


 

Pišite predsedniku

Administrator internet prezentacije Opštine Sremski Karlovci zadržava pravo da ne prosledi pitanja koja sadrže govor mržnje, raspirivanje rasne, nacionalne, političke, seksualne i verske netrpeljivosti, uvrede, klevete i vulgarnosti. Neće biti prosleđena pitanja koja nisu vezana za opštinu Sremski Karlovci ili koja prevazilaze nadležnosti predsednika Opštine Sremski Karlovci, kao ni tekstovi koji ne sadrže konkretno pitanje, već predstavljaju komentar.

Zabranjeno je lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje pitanja. Na pitanja sa neispravno popunjenim formularom neće biti odgovoreno.

Odgovor na Vaše pitanje biće Vam prosleđen putem elektronske pošte na adresu koju navedete u formularu za postavljanje pitanja (adresu će videti samo redakcija).


  Sremski Karlovci

  Karloca
  overcast clouds
  11 ° C
  13.1 °
  11 °
  71 %
  4.3kmh
  97 %
  Ned
  15 °
  Pon
  7 °
  Uto
  5 °
  Sre
  9 °
  Čet
  5 °