ОБАВЕШТЕЊЕ Председнику Скупштине зграде, кућног савета, станарима зграде

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда дана 31.12.2016.године, (објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/2016) постојеће стамбене зграде постају стамбене заједнице које су у обавези да се упишу у регистар стамбених заједница који води Општинска управа Сремски Карловци. Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде. Oбавезни органи … Настави са читањем ОБАВЕШТЕЊЕ Председнику Скупштине зграде, кућног савета, станарима зграде