Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada dana 31.12.2016.godine, (objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 104/2016) postojeće stambene zgrade postaju stambene zajednice koje su u obavezi da se upišu u registar stambenih zajednica koji vodi Opštinska uprava Sremski Karlovci.

Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Obavezni organi stambene zajednice su: skupština i upravnik.

Stambena zajednica  ima status pravnog lica,koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela stana-poslovnog prostora.

Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, vlasnici posebnih delova svake od tih celina mogu formirati stambenu zajednicu ulaza na koju se shodno primenjuju sve odredbe  Zakona koje se odnose na stambenu zajednicu zgrade u celini.

Zakonom o stanovanju i održavanju propisana je obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka Registra stambenih zajenica u Republičkom geodetskom zavodu (registar počeo sa radom 12.06.2017.g.) izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati opštinske administrativne takse na prijavu odnosno rešenje o registraciji stambene zajednice.

U roku od 60 dana od dana sticanja svojstva pravnog lica stambena zajednica je obavezna da održi prvu sednicu skupštine na kojoj bira upravnika.Sednicu saziva lice koje je do donošenja ovog zakona vršilo dužnost predsednika skupštine stanara odnosno saveta zgrade, a u slučaju da takvo lice ne postoji, sednicu saziva bilo koji vlasnik posebnog dela zgrade.

Upravnika stambene zajednice bira skupština stambene zajednice iz redova članova skupštine stambene zajednice na period od 4 godine, koji može biti ponovo biran.

Upravnik stambene zgrade ili lice koje on ovlasti podnosi prijavu za upis stambene zajednice, upis ili promenu upravnika u roku od 15 dana od dana održavanja sednice skupštine, odnosno nastanka promene, koji se registruje i objavljuje u registru stambenih zajednica.

Odlukom stambene zajednice, poslovi upravljanja stambenom zajednicom mogu biti povereni i profesionalnom  upravniku zaključenjem ugovora između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa zakonom i utvrđuje naknada za poslove profesionalnog upravljanjanja.

U slučaju da stambena zajednica ne imenuje upravnika na jedan od opisanih načina, Opštinska uprava uvodi prinudnu upravu i imenuje profesionalnog upravnika, koji obavlja sve poslove upravljanja stambenom zajednicom do momenta imenovanja upravnika od strane stambene zajednice.

Potrebna dokumentacija za registraciju stambenih zajednica može se preuzeti na internet stranici Opštine Sremski Karlovci.

Za sve informacije može se obratiti kontakt osobi – registratoru stambenih zajednica u Opštini Sremski Karlovci.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I UPUTSTVA:

OBRAZAC – DODATAK PRIJAVI

OBRAZAC PRIJAVE

OBRAZAC ZA AŽURIRANJE PRIJAVE

PRIJAVA – DODATNA DOKUMENTACIJA

PRIJAVA-POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZAKON O STANOVANJU

 

Kontakt osoba: Dušan Mamula

Telefon: 6853048

e-mail: mamula.dusan58@gmail.com