Žalbena komisija

Zadatak Žalbene komisije je da odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa. Žalbena komisija u svom radu primenjuje zakon kojim se utvrđuje opšti upravni postupak.

Žalbena komisija je u svom radu samostalna i odlučuje u veću od tri člana, a protiv njene odluke može da se pokrene upravni spor.

Sastav Žalbene komisije:

1. Vera Stevanović-Nikolić, predsednik,

2. Ljiljana Jerkov, član,

3. Vesna Čobanić, član.