petak, 20 maja, 2022

Organizaciona struktura Opštinske uprave

U okviru Opštinske uprave obrazuju se osnovne unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih poslova- Odeljenja i Kabinet predsednika opštine,  kao posebna organizaciona jedinica.

Ako priroda i obim poslova nalažu, unutar osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica mogu se obrazovati uže organizacione jedinice: službe.

 

OPŠTINSKA UPRAVA u skladu sa zakonom:

  1. priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
  2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veće;
  3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
  4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
  6. vodi zakonom propisane evidencije i stara se o njihovom održavanju;
  7. obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove  za potrebe rada  Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veće;
  8. dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje;
  9. obavljastručne i druge poslove koje utvrdi Skupština, Predsednik i Opštinskoveće.

Sremski Karlovci

Karloca
broken clouds
27 ° C
27 °
27 °
41 %
1.9kmh
70 %
Pet
27 °
Sub
29 °
Ned
25 °
Pon
25 °
Uto
28 °