Dobra

27.03.2021.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

06.07.2020.

GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA

                                                         26.06.2020.

                                 VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

                                                         04.05.2020.

NABAVKA I UGRADNjA BRZINSKIH DISPLEJA SA PRIKAZOM BRZINE NA PUTNIM PRAVCIMA SA VELIKOM FREKVENCIJOM SAOBRAĆAJA

16.03.2020.

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

 

10.06.2019.

EKONOMSKO OSNAŽIVANjE IZBEGLICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI,BROJ 1.1.6

 

07.06.2019.

GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA BROJ III-1-1-1

 

08.03.2019.
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE,
 JN OP IX-1-1-2

 

20. 02. 2019.
Ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti  
broj, JN MV VII-1-1-3.

16. 08. 2018.

NABAVKA ŠTANDOVA-KUĆICA ZA TRG BRANKA RADIČEVIĆA, JN MV VIII-1-1-5

 

18. 04. 2018.

GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA JN MV III-1-1-1

 

 

02. 04. 2018.

NABAVKA ŠTANDOVA-KUĆICA ZA TRG BRANKA RADIČEVIĆA

JN MV VIII-1-1-4

 

27. 03. 2018.

NABAVKA AUTOMOBILA ZA POTREBE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI,

JN MV III-1-1-2

 

 

07. 03. 2018.

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE JN OP IX-1-1-3

 

 

 

13.12.2017

TEHNIČKO OPREMANjE SAOBRAĆAJNE POLICIJE, JN MV IX-1-1-9

 

15. 11. 2017.

VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA JN MV IX-1-1-5

 

14. 11. 2017.

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME JN MV VII-1-1-8

 

25. oktobar 2017.

VERTIKALNA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA JN MV IX-1-1-5

31. maj 2017.

Gorivo za službena vozila JN MV broj III-1-1-3

31. 05. 2017. Poziv za podnošenje ponuda

31. 05. 2017. Konkursna dokumentacija

13. 06. 2017. Odluka o dodeli ugovora

11. 07. 2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20. april 2017.
Video nadzor na raskrsnicama i ustanovama
JN MV VIII-1-1-2
1. 20.04.2017. – Poziv za podnošenje ponuda
2. 20.04.2017. – Konkursna dokumentacija
3. 28.04.2017. – Pitanja i odgovori
4. 28.04.2017. – Prve izmene i dopune KD
6. 03.05.2017. – Pitanja i odgovori 2
9. 08. 05. 2017. – Pitanja i odgovori 3
10. 10.05.2017. – Odluka o dodeli ugovora
 06. april 2017.
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
JN MV III-1-1-6
 1. 06.04.2017. – Poziv za podnošenje ponuda 
 2. 06.04.2017. – Konkursna dokumentacija
 3. 13.04.2017. – Pitanja i odgovori
 4. 19.04.2017. – Odluka o dodeli ugovora
 5. 25.04.2017. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10. mart 2017.
Nabavka električne energije
JN OP IX-1-1-1
14.  februar 2017.
Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 5 (pet) seoskih domaćinstava RHP-W2/III-01-36
02. decembar 2016.
Nabavka nameštaja za „Omladinski klub Sremski Karlovci“
JN MV I/ 2-01-15

01. decembar 2016.

Nabavka tehnike i opreme za
„Omladinski klub Sremski Karlovci“

24. oktobar 2016.

Nabavka 9 paketa građevinskog materijala

 

broj: RHP-W2 /III-01-34

Konkursna dokumentacija (tenderski dosije )

– Odluka o dodeli ugovora 

Obavšetenje o zaključenom ugovoru – RHP – građ. mat.

21. oktobra 2016.

Saobraćajna signalizacija (horizontalna i vertikalna)
JN MV V -001-7
02.09.2016.
Električna energija
JN OP V-001-2

18.08.2016

29. 07. 2016.

NABAVKA TUCANIKA ZA POPRAVKU PUTEVA U GRAĐEVINSKOM I VANGRAĐEVINSKOM REONU SREMSKIH KARLOVACA

 

 1. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
 2. KONKURSA DOKUMENTACIJA
 3. IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENACIJE – TUCANIK
 4. OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PP- TUCANIK
 5. PITANjA I ODGOVORI 1
 6. ODLUKA O DODELI UGOVORA
 7. OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

23.06.2016.

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA

05.05.2016.

29. mart 2016.

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IRL SA KiM
 1. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku građevinskog materijala i opreme za IRL sa KiM, JN 1.1.9;
 2. Konkursna dokumentacija za nabavku građevinskog materijala i opreme za IRL sa KiM, JN 1.1.9;
 3. Odluka o dodeli ugovora za nabavku građevinskog materijala i opreme za IRL sa KiM, JN 1.1.9
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za za nabavku građevinskog materijala i opreme za IRL sa KiM, JN 1.1.9;

22. decembar 2015.

NABAVKA ROBE, OPREME I MATERIJALA
ZA DOHODOVNE AKTIVNOSTI IRL
22. decembar 2015.
NABAVKA ROBE, OPREME I MATERIJALA
ZA DOHODOVNE AKTIVNOSTI IZBEGLICA
 

17.12.2015.

OPREMANjE PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE

 

16. decembar 2015.

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME ZA IRL
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 

OPREMANjE AMBULANTE

 

22.09.2015.

ENTERIJERSKO OPREMANjE MAGISTRATA – VINOTEKA
 1. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dobara – Enterijersko opremanje Magistrata – Vinoteka, JN MV IV-001-5;
 2. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Enterijersko opremanje Magistrata – Vinoteka, JN MV IV-001-5;
 3. Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Enterijersko opremanje Magistrata – Vinoteka, JN MV IV-001-5;
 4. Tehnička specifikacija za javnu nabavku dobara – Enterijersko opremanje Magistrata – Vinoteka, JN MV IV-001-5;

05.08.2015.

NABAVKA OPREME ZA VIDEO NADZOR SA UGRADNjOM

29. maj 2015.

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA ZA
LASERSKE ŠTAMPAČE I RIBONI ZA MATRIČNE ŠTAMPAČE
 • Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara – Kancelarijski materijal, toneri za laserske štampače i riboni za matrične štampače, JN MV VII-001-10;
 • Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Kancelarijski materijal, toneri za laserske štampače i riboni za matrične štampače, JN MV VII-001-10;
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Kancelarijski materijal, toneri za laserske štampače i riboni za matrične štampače, JN MV VII-001-10;
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Kancelarijski materijal, toneri za laserske štampače i riboni za matrične štampače, JN MV VII-001-10 – Partija 2 – toneri;
29. maj 2015.
NABAVKA MATERIJALA ZA IZGRADNjU BOKSOVA
ZA ODLAGANjE KONTEJNERA
 • Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka materijala za izgradnju boksova za odlaganje kontejnera, JN MV IV-001-13;
 • Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – nabavka materijala za izgradnju boksova za odlaganje kontejnera, JN MV IV-001-13;
19. maj 2015.
NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME
ZA INTERNO RASELjENA LICA SA KiM
 
 • Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka gradjevinskog materijala i opreme za interno raseljena lica sa KiM, JN MV III-001-3/2015;
 • Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – nabavka gradjevinskog materijala i opreme za interno raseljena lica sa KiM, JN MV III-001-3/2015;
18. maj 2015.
NABAVKA ELEMENATA VERTIKALNE I OBELEŽAVANjE
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE
 
 • Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka elemenata vertikalne i obeležavanje horizontalne signalizacije, JN MV IV-001-7;
 • Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – nabavka elemenata vertikalne i obeležavanje horizontalne signalizacije, JN MV IV-001-7;

5. maj 2015.

JAVNA NABAVKA GORIVO ZA MOTORNA VOZILA
21. aprila 2015.
JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
25. februar 2015.
NABAVKA VINA ZA SPECIJALNE POTREBE (POKLONI)
 

14. januar 2015.

NABAVKA I MONTAŽA ZAŠTITNE OGRADE