Zaštita podataka o ličnosti

Naziv organa: Opštinska uprava Sremski Karlovci
Adresa organa: Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci
Lice za zaštitu podataka o ličnosti je: Dušan Mamula.
Elektronska pošta: mamula.dusan58@gmail.com