Konkursi

2021.

Rešenje o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja u 2021. godini

LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME KOJI SE REALIZUJU NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2021. GODINU

 

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2021. GODINU

 

JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji opštine Sremski Karlovci za 2021. godinu

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG MESTA RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova stručne komisije za sprovođenje postupka Javnog konkura za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci za 2021. godinu

 

Javni konkurs za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2021. godini

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2021. GODINU

JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2021. GODINU

2020.

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJE STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ 2020/2021 GODINI

 

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ZA 2020/2021

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI SREMSKI KARLOVCI

 

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI U 2020. GODINI

 

REŠENjE O OBRAZOVANjU I IMENOVANjU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2020. GODINU

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2020. GODINU

 

JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2020. GODINU

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2020. godini

 

2019.

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJE STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ 2019/2020 GODINI

 

REŠENjE o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte u 2019. godini

REZULTATI ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTEVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2019. GODINU

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

JAVNI KONKURS za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Belilo“ Sremski Karlovci

 

Javni konkurs za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOOG INFORMISANjA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI I 2019- GODINI

 

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2019. GODINU

 

Tender: Invitation to tender for boat with engine and interior – UPDATED

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2019. godini

Javni konkurs za udruženja građana

JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2019. GODINU

 

2018.

Rešenje o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja Opštine Sremski Karlovci u 20018. godini

REŠENjE O ISPRAVCI KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI U 2018. GODINI

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2018. godini

JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2018. GODINU

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKTA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2018. GODINU

 

2017.

JAVNI KONKURS za izbor  direktora Turističke organizacije Sremski Karlovci

JAVNI KONKURS za izbor  direktora Javnog komunalnog preduzeća „Belilo“ Sremski Karlovci

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sremski Karlovci
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 6-2/2017-I/1-1
Dana: 11.aprila 2017.godine
Sremski Karlovci

 

            Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 51/2009 i 99/2011) i člana 12. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 2 /2017)  i člana 8. Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2017. godinu  („Službeni list opštine Sremski Karlovci“ broj 39/2016) Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci na sednici održanoj dana 11 . aprila 2017. godine, donosi

R E Š E Nj E

o dodeli sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za programe i projekta u 2017. godini

I

            Na osnovu raspisanog Javnog konkursa za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Sremski Karlovci organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte za 2017. godinu, dodeljuju se sredstva u iznosu od  900.000,00 dinara sledećim podnosiocima programa i projekata:

 

PROJEKTI

Naziv organizacije/udruženja

Naziv projekta

Visina iznosa odobrenih sredstava

Fondacija „Zavičajna kuća“ Sremski Karlovci Književni sastav na temu „Narodni običaji podunavskih Švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa“

            100.000,00

Fondacija  „Euro horizont“ Beograd „Škole bez droge“

50.000,00

Udruženje „SK-art“ Sremski Karlovci Formiranje gradskog dečijeg hora „Cvrkutići“

90.000,00

Centar za promociju bezbednosti saobraćaja Sremska Kamenica „Mladi, bezbedni, sigurni“

80.000,00

Kreativni klub „Eduko“  Sremski Karlovci „Letnji obrazovni kamp“

70.000,00

Udruženje „Eko Flame“ Sremski Karlovci „Ugasi, prepoznaj – Sremske Karlovce upoznaj“

80.000,00

Regionalni centar za talente Sremski Karlovci „Podsticanje naučno istraživačkog rada, inovativnosti i podrška razvoju darovitosti“

    130.000,00

 

 

 

PROGRAMI
Naziv organizacije/udruženja Naziv projekta Visina iznosa odobrenih sredstava
Organizacija Saveza invalida rada Vojvodine – Opštinska organizacija invalida rada Sremski Karlovci „Programske aktivnosti u 2017. godini“

100.000,00

Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca „Sačuvajmo lepe kuće i bašte“, „Upoznajmo svoj grad“, „Novembarske svečanosti“

110.000,00

Udruženje distrofičara južno-bačkog okruga „Otvorena vrata udruženja Karlovčanima u 2017. godini“

35.000,00

Gradska organizacija slepih Novi Sad „Upoznavanje kulturno – istorijskih znamenitosti naše zemlje“

55.000,00

 

II

            Prenos dodeljenih sredstava izvršiće se nosiocima programa/projekta sa razdela 5. Opštinska uprava, Programska aktivnost 003 – Podrška socio -humanitarnim organizacijama, Odluke o budžetu opštine Sremski Karlovci za 2017. godinu („Službeni list Opštine Sremski Karlovci“ broj  39/2016).

III

            Sredstva će  se izabranim podnosiocima prijave isplaćivati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžetu opštine Sremski Karlovci za 2017. godinu.

IV

            Sa izabranim podnosiocima prijave zaključiće se ugovori o dodeli sredstava ili nedostajućeg dela sredstava programa ili projekata od javnog interesa za opštinu Sremski Karlovci kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

V

            Izabrani podnosioci prijava dužni su da u roku od 20 dana po isteku roka za realizovanje programa, projekta, dostave izveštaj o realizaciji programa/projekta i dostave dokaz o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Opštinskom veću.

VI

            Ovo rešenje je konačno.

VII

            Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Sremski Karlovci  i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sremski Karlovci.

                                                                                     P r e d s e d n i k

Nenad Milenković, s.r.

 

 

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i  postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 24/12, 48/15 i 99/15), Rešenja predsednika Opštine Sremski Karlovci, broj IV-020-56/2016 od 09.08.2016. godine i Rešenja o izmeni i dopuni rešenja  broj IV-020-56/2016 od 10.03.2017. godine, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, objavljuje

 O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA

ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 1.   Opština Sremski Karlovci objavljuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora – restorana, šest bungalova i toaleta, na izletištu Stražilovo u Sremskim Karlovcima.

Površina poslovnog prostora –  restorana je 103m², bungalova 5x18m² + 1x22m² i toaleta 58m².

2. Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske delatnosti, i u druge svrhe se ne može koristiti.

 1. Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 godina.
 1. Početna cena mesečne zakupnine je 150 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja.
 1. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, te se zakupac ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke. Obilazak poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu, na brojeve telefona 064/8249028 ili 021/685-3023.
 1. Sve tekuće troškove koji nastanu po osnovu zakupa poslovnog prostora (troškovi za struju, vodu, grejanje, kao i troškovi tekućeg održavanja objekta) snosiće zakupac.
 1. Poslovni prostor se ne može davati u podzakup.
 1. Pravo učešća u postupku imaju pravna lica i preduzetnici koji dostave uredne prijave u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja Obaveštenja o objavljivanju oglasa u dnevnim novinama.

Prijava, odnosno pismena ponuda, treba da sadrži:

– za PRAVNA LICA – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke;

za PREDUZETNIKE – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopiju lične karte i

– plan ulaganja.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili na internet stranici Opštine www.sremski-karlovci.org.rs.

 1. Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz  o uplati depozita u iznosu od 5.000,00 dinara, koji se uplaćuje lično u Odeljenju za budžet i privredu opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Depozit za učešće biće vraćen ponuđačima, osim onom koji je dao najpovoljniju ponudu,  u roku od 30 (trideset) dana od dana otvaranja pismenih ponuda. Onom ponuđaču koji da najpovoljniju ponudu, depozit će biti uračunat u mesečnu zakupninu.

Ukoliko podnosilac pismene ponude koji  bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača ne zaključi ugovor  o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

 1. Pismena ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, sa napomenom „NE OTVARATI“. Na zadnjoj strani koverte napisati naziv/ime i prezime i adresu ponuđača. Ponude se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili se mogu predati u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.
 1. Neblagovremene, odnosno neuredne ponude biće odbačene.
 1. Otvaranje ponuda biće u prostorijama Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, dana 11.04.2017. godine u 11,00 časova.

 

                          Komisija za davanje u zakup
                     nepokretnih stvari u javnoj svojini
                           Opštine Sremski Karlovci

U Sremskim Karlovcima,

22.03.2017. godine

ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI U 2017. GODINI

Javni konkurs za popunjavanje položaja

Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Sremski Karlovci

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONO OPREMANjE RADNIH, POSLOVNIH I AGROINDUSTRIJSKIH ZONA KROZ SUFINANSIRANjE SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANjA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA U POLjOPRIVREDI

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLjOPRIVREDU

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA OBRTNA SREDSTVA

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONA ULAGANjA

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2017. GODINU

JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2017. GODINU

K O N K U R S  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Sremski Karlovci u 2017. godini

Zaključak o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti kulture za 2016. godinu

Zaključak o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti udruženja građana za 2016. godinu

Odluka o dodeli sredstava iz oblasti javnog informisanja za 2016. godinu

Rešenje o obrazovanju stručne komisije za dodelu sredstava na konkursu iz oblasti javnog informisanja za 2016. godinu