ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SREMSK KARLOVCI

420

Obaveštenje o Javnom konkursu za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci objavljeno je u dnevnom listu „BLIC“ dana 30.11.2022. godine. Rok za prijavljivanje je 15.12.2022. godine.

Dokumentacija

1.2. izjava

1.1. Odluka i javni konkurs
2. Konkursna komisija

Prethodni tekstDani Matice srpske u Sremskim Karlovcima
Sledeći tekstUsvojen izveštaj o utrošku budžetskih para