Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Сремски Карловци

На основу члана 31.  и  42. Закона о туризму („Службени гласник Републике  Србије“, бр. 17/2019),  члана   31. став 1.   и  чл. 32.Статута Туристичке организације општине Сремски Карловци од 29.12.2016. дел.број 128/29-12 (Службени лист Општине Сремски Карловци бр. 4/2017 од 17.02.2017.), Правилника о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији општине Сремски Карловци од 20.03.2018. дел.број … Настави са читањем Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Сремски Карловци