Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Opštinskoj upravi Opštine Sremski Karlovci „Zamenik načelnika Opštinske uprave – položaj u drugoj grupi“.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je obaveštenje o javnom konkursu oglašeno u dnevnom listu „Dnevnik“.

Tekst javnog konkursa možete preuzeti OVDE