Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 400-11/2018-I/2-2

Dana: 12. februara 2018. godine

Sremski Karlovci

 

 

Na osnovu člana 61, stav 1, tačka 8. Statuta Opštine Sremski Karlovci, („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, br. 12/08 i 17/12) predsednik opštine Sremski Karlovci donosi

 

 

R E Š E Nj E

O ISPRAVCI KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

U 2018. GODINI

 

NOVI OBRASCI

obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

obrazac-1—-budzet-projekta

obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj

obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja

 

I

Produžava se rok Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci u 2018. godini do 05.03.2018. godine.

II

Rok se produžava zbog objavljivanja novih obrazaca za prijavu na Konkurs.

III

Ovo Rešenje objaviće se u Službenom listu opštine Sremski Karlovci i na internet prezentaciji opštine Sremski Karlovci sremskikarlovci.rs

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                 Nenad Milenković s.r.