ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТAВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011-др.закон, и 44/2018-др.закон), члана 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 15/2019),  члана 44. Одлуке … Настави са читањем ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТAВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ