JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2022. GODINU

1123

DOKUMENTACIJA

1. Odluka o raspisivanju konkursa SOLARNI PANELI 2022

Prilog 1 – PRIJAVNI OBRAZAC

Prilog 2 – LISTA FIRMI

Prilog 3 – KRITERIJUMI

Prilog 4 – OPŠTI USLOVI I BROŠURA

Prilog 5 – BROŠURA

Prilog 6 – PRIMER KOPIJE RAČUNA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Prilog 7 – MODEL UGOVORA O POTPUNOM SNABDEVANjU SA NETO MERENjEM

Prilog 8 – IZJAVA JLK ZA PREUZIMANjE INFORMACIJA OD VAZNOSTI ZA JAVNI POZIV 3-21

Prilog 9 – SAGLASNOST


2. Tekst javnog konkursa SOLARNI PANELI
Prethodni tekstOdluka o dodeli ugovora u postupku nabavke dobara putem narudžbine
Sledeći tekstJAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENjE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMO-TEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNjE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE NA TERITORIJI OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI ZA 2022. GODINU