Na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava ili nedostajućeg dela sredstava organizacijama i udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Sremski Karlovci za 2019. godinu, koji je predsednik opštine Sremski Karlovci raspisao 16. septembra 2019. godine, Komisija za dodelu sredstava za udruženja građana (u daljem tekstu: Komisija), utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Komisija je konstatovala da je na konkurs pristiglo ukupno 5 blagovremenih  prijava, odnosno da su 4 udruženja predala prijave  na proipisanim obrasicma, potpuno u skladu sa zahtevima i kriterijumima koji su navedeni u tekstu Javnog konkursa i smernicama za podnosioce predloga projekta, programa koji se prijavljuju na Javni konkurs.

Nakon ocenjivanja prijavljenih programa i projekata, na sednici održanoj 18. septembra 2019. godine, Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i  projekata:

 

  1. Projekat: „Unapređenje medijske komunikacije sa marginalizovanim građanskim grupama“, podneo Centar za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“ Sremski Karlovci, ulica Doka broj 29, Sremski Karlovci.
  2. Projekat: „Smotra horova, pesnička jesen i olimpijada Opštinskog udruženja penzionera Sremski Karlovci“, podnelo Opštinsko udruženje penzionera Sremski Karlovci „Sremski Karlovci“, ulica Mitropolita Stratimirovića broj 15/a, Sremski Karlovci.
  3. Projekat: „Muzička radionica“, podnelo Udruženje građana SK-ART Sremski Karlovci, ulica Belilo broj 50/a, Sremski Karlovci.
  4. Projekat: „Gradski dečiji hor Sremskih Karlovaca CVRKUTIĆI“, podnelo Udruženje građana SK-ART Sremski Karlovci, ulica Belilo broj 50/a, Sremski Karlovci.
  5. Projekat „Filmsko zrno“, podneo „Studio DOM animacije“ Sremski Karlovci, ulica Vinogradarska broj 14, Sremski Karlovci.

 

Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Opštine i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sremski Karlovci.

 

Republika Srbija                                                                  PREDSEDNIK KOMISIJE

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci                                                     Nataša Svirčev, sr.

Komisija za dodelu sredstava

za  udruženja  građana

Broj: 020-7/2019-I/2

Dana: 25. oktobra  2019. godine

Sremski Karlovci

 

bodovanje projekata i programa