JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA MANIFESTACIJE, PROJEKTE I PROGRAME OD INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI U OBLASTI KULTURE ZA 2023. GODINU

620

Prijava na konkurs – kultura 2023

i z j a v a

Izveštaj o utrošku sredstava

1. Javni konkurs - kultura 2023
Prethodni tekstIspitivanje kvaliteta vode na javnim česmama u Sremskim Karlovcima
Sledeći tekstJAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU SREMSKI KARLOVCI ZA 2023. GODINU