JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA RADNOG TELA ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA – LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

363
Javni konkurs formular za prijavu i izjava izjava o integritetu
Prethodni tekstINSTRUKTORI (POPIS 2022.) – Rang lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i razgovor
Sledeći tekstTretman komaraca