ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПРОГРАМЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Комисија за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса на територији Општине Сремски Карловци Број: 020-2/2021-VII-3 Дана: 09. априла  2021. године Сремски Карловци   Комисија за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса … Настави са читањем ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПРОГРАМЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ