Danas je u Opštini Sremski Karlovci organizovan sastanak predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u čijem sastavu su bili Ivana Ćurko Anić, koordinator Južnobačkog okruga i Petar Anđić, dipl. pravnik sa predstavnicima Opštine Sremski Karlovci koga su zastupali Mina Minić, član Opštinskog veća i predsednik Komisije za izbor korisnika, Nada Ostojić-Agbaba rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti i Snježana Marjanović rukovodilac Odeljenja za finansije i budžet.

Sastanku je prisustvovala Jelena Bogdanović, predstavnica Agencija za prodaju nekretnina i potencijalni korisnici stambenog zbrinjavanja.

Sastanak je inicirao Komesarijat za izbeglice i migracije sa ciljem da se izabranim korisnicima koji su bili na Odluci o konačnoj listi sa redom prvenstva, ali ”ispod crte” predstavi projekat stambenog zbrinjavanja u okviru potprojekta 7. RSP, kojim je planirana kupovina stanova korisnicima koji se nalaze rangirani ispod crte u Opštini Sremski Karlovci.

Deset porodica koje su bile na Odluci ”ispod crte” će ovim projektom dobiti mogućnost da same izaberu i pronađu stambenu jedinicu u Opštini Sremski Karlovci ili u opštinama koje se graniče sa Sremskim Karlovcima.

Stambene jedinice koje mogu biti predmet kupovine treba da su upisani kao stambene jedinice u višeporodičnim stambenim objektima. Suterenski i  dvorišni stanovi ne mogu biti predmet kupovine.

Kvadratura stanova za samačko ili dvočlano domaćinstvo je 30 m2, odnosno maksimalno 39 m2.

Rok za podnošenje zahteva Komisiji za izbor korisnika je 15. maj 2019. godine.

Nakon podnošenja zahteva, Komisija za izbor korisnika Opštine Sremski Karlovci  će sprovesti verifikaciju korisnika, a potom će pripremiti Javni poziv za podnošenje ponuda za prodavce,  koji će biti objavljen na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije.

Do sada je u Sremskim Karlovcima, sredstvima Komesarijata za izbeglice i migracije, donatorskim sredstvima i učešćem Opštine Sremski Karlovci u prethodnom periodu izgrađeno 23 stambene jedinice za izbeglice u naselju Doka.

U naselju Čerat  u Sremskim Karlovcima, u okrivu Regionalnog stambenog programa, u toku je izgradnja  16 stanova za izbeglice sa teritorije opštine Sremski Karlovci.