Zaključak o ovlašćenju kom.štaba 03,04
Naredbe sa 4 telefonske sednice 03.04.