ELEKTRONSKA OBJEDINjENA PROCEDURA

 


Link za Centralni informacioni sistem u kojem se nalaze zahtevi:

 

———————————————————–

 

Obrasci zahteva koji su IZVAN OBJEDINjENE PROCEDURE i koji se podnose putem prijemne kancelarije – Pisarnice, soba br. 2 u prizemlju:

 

  1. Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji (namena parcele sa mogućnošću gradnje uvidom u planski dokument)
  2. Tekuće održavanje – prijava radova za objekte u okviru prostorne kulturno -istorijske celine i zaštićene okoline
  3. Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije
  4. Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta za kompleks (Postupak koji se vodi putem Komisije za planove)


____________________________________________________

 

OZAKONjENjE OBJEKATA (legalizacija)

Svi nerešeni zahtevi iz legalizacije, smatraju se zahtevima za ozakonjenje, stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015).
Ukoliko nemate podnet zahtev za legalizaciju (aktivan predmet) u Odeljenju za urbanizam, možete se prijaviti u Odeljenju za inspekcijske poslove (građevinska inspekcija) u sobu broj 50 u potkrovlju Opštinske uprave Sremski Karlovci, tel. 021/685-3010, ili sačekati Komisiju za ozakonjenje da Vas poseti na licu mesta kako bi evidentirali objekat za ozakonjenje.
Nakon evidentiranja objekta i izdavanja rešenja o rušenju, inspekcija će isto proslediti Odeljenju za urbanizam da po službenoj dužnosti pozove vlasnike objekta da dostave dokumentaciju za ozakonjenje u ograničenom roku.
Ukoliko stranka ne dostavi potrebnu dokumentaciju, ili ne bude ispunjavala uslov za ozakonjenje, inspekcijsko rešenje o rušenju postaje pravosnažno.

____________________________________________________


Obrasci zahteva pre uvođenja elektronske objedinjene procedure:
 
LOKACIJSKI USLOVI vodič
 
GRAĐEVINSKA DOZVOLA – vodič
 
PRIJAVA RADOVA
 
UPOTREBNA DOZVOLA – vodič
 
ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RADOVA (izgradnja pomoćnih objekata i sl, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija…)
 
OSTALI OBRASCI ZAHTEVA: 
   Zahtev za rušenje 
   Informacija o lokaciji (namena parcele sa mogućnostima gradnje prema planskom dokumentu)  


  Pitanja i odogovori (preuzeti od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture):  
 
 
 
 
——————————————————————————————–
 
 
 
 
OBRASCI ZAHTEVA IZ PRETHODNOG PERIODA
PRE STUPANjA NA SNAGU OBJEDINjENE PROCEDURE
 

Legalizacija – rok za podnošenje zahteva je istekao 29. januara 2014. godine
 
 

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtevi za izdavanje informacije o nameni, lokaciji itd.
Zahtevi za izdavanje građevinske dozvole
Zahtevi za izdavanje odobrenja za gradnju – za radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola

4. Zahtev – investiciono održavanje objekta

Zahtev za tekuće održavanje objekta
Zahtevi za potvrđivanje projekta parcelacije, izdavanje uslova za ispravku granice susednih parcela
Zahtevi za tehnički pregled i upotrebnu dozvolu
Prijava početka izvođenja radova
Zahtev za potvrđivanje izgrađenih temelja
Prethodni tekstDOKUMENTI
Sledeći tekstUPUTSTVA O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI