Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenogizmeđu Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnogstambenog programa – Potprojekat 2(u daljem tekstu: Potprojekat 2)i Ugovora o grantu u okviru Potprojekta 2, Regionalnogstambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (udaljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima – Istraživanjeirazvoj, d.o.o. i Opštine Sremski Karlovci (u daljem tekstu: Opština),broj: 9-9/326 od 14.10.2015. godine (u daljem tekstu: Ugovor ograntu), i čl. 15.stav 4. Pravilnika o uslovima i merilima za izborkorisnika i postupku i načinu radaKomisije (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona oizbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika pomoći zarešavanje stambenih potreba izbeglica krozkupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći (udaljem tekstu: Komisija), donosi

ODLUKA

 

Prethodni tekstOdlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA proizvodnja ekološkog humusa
Sledeći tekstJavni poziv za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u vidu lepka za stiropor i disperzivnih fasadnih boja na teritoriji Opštine Sremski Karlovci