Komisija za dodelu stipendija opštine Sremski Karlovci raspisala je konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola iz Sremskih Karlovaca. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. do 15. oktobra 2016. godine.

U nastavku teksta pročitajte kompletne uslove konkursa:

Raspisuje se konkurs za dodelu stipendije učenicima koji su upisali I, II, III ili IV razred srednjih škola i koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Sremski Karlovci.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina, pod sledećim uslovima:

 • Da su upisali jednu od godina srednje škole, od prvog do četvrtog razreda,
 • Da tokom školovanja nisu obnavljali ni jednu godinu, osim u slučaju bolesti,
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci najmanje tri godine.
 • Za prvi razred srednje škole stipendija se dodeljuje samo učenicima koji su proglašeni učenicima generacije u Osnovnoj školi „23.oktobar“ Sremski Karlovci.
 • Od drugog do četvrtog razreda stipendija se dodeljuje učenicima koji su u prethodnim razredima  imali prosečnu ocenu 5,00.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Popunjena i potpisana prijava
 1. Dokaz – potvrda o redovnom školovanju
 1. Dokaz o uspehu:
 • Za 1. razred: overena fotokopija svedočanstva ili đačke knjižice i dokaz da je učenik proglašen đakom generacije
 • Za ostale razrede: overene  fotokopije svedočanstava za prethodne godine
 1. Dokaz o prebivalištu (uverenje Policijske stanice Sremski Karlovci ili fotokopija lične karte iz koje se vidi da učenik ima prebivalište najmanje tri godine na teritoriji Opštine Sremski Karlovci)
 1. Izjava podnosioca prijave/roditelja, kao zakonskog zastupnika za maloletno dete, overena u opštini ili u sudu, da dete-učenik nije korisnik učeničke stipendije po  Zakonu o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br.18/2010 i 55/2013), odnosno,  ukoliko postane korisnik iste da će se odreći stipendije, na koju ostvari pravo po Odluci o stipendiranju učenika Opštine Sremski Karlovci.

Učeniku se odobrava isplata stipendije počev od 01. oktobra 2016. godine do 30. septembra 2017. godine.

Stipendija se ne isplaćuje za mesece juli i avgust.

Odluku o visini i broju stipendije donosi Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci, u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Sremski Karlovci.

Korisnik stipendije  gubi pravo na stipendiju u slučaju:

 • netačno prikazanih podataka,
 • promene prebivališta,
 • ukoliko napusti redovno školovanje
 • i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01.  do 15. oktobra  2016. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

Trg Branka Radičevića broj 1

21205 Sremski Karlovci

sa napomenom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA“

Prethodni tekstKonačna lista reda prvenstva – Građevinski materijal
Sledeći tekstSremski Karlovci dobijaju otvorene bazene