Danas je u Sremskim Karlovcima održan radni sastanak predstavnika turističkih organizacija Srema, povodom analize zajedničkog nastupa koji se održao na ovogodišnjem „39. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA“ u Beogradu.

Pored analize zajedničkog nastupa na sajmu koji je ocenjen kao vrlo uspešan, govorilo se još o predlozima i idejama za dalje unapređenje turističke promocije i ponude regiona Srema kao i planiranje učešća na manifestacijama sličnog karaktera u narednom periodu.

Opšti utisak sa ovog sastanka je da je zajednički štand pod nazivom „Divan je kićeni Srem“ bio izuzetno posećen i da će se nastavak i proširenje saradnje turističkih organizacija Srema nastaviti i u budućem periodu.