Međunarodna naučno-stručna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ se po četvrti put održava 11-12. maja 2017. godine u Sremskim Karlovcima.

Analiza dosadašnjeg rada, broj i kvalitet izlaganja na prethodna tri skupa su pokazali veliku zainteresovanost za aktuelne teme i važna pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života.

Tematske oblasti su:

  1. ISTORIJSKI GRAD U teoriji konzervacije i PLANSKOJ I PRAVNOJ REGULATIVI
  2. TEORIJSKA I PRAKTIČNA REŠENjA PROBLEMA U OČUVANjU I ZAŠTITI ISTORIJSKIH GRADOVA
  3. KULTURNI PREDEO istorijski grad
  4. KULTURNi TURIZam i istorijski grad
  5. UPRAVLjANjE istorijskim gradovima
  6. POTENCIJAL I MOGUĆNOSTI ISTORIJSKIH GRADOVA U RAZVOJNIM PROJEKTIMA

 

Prijavljeno je oko 20 radova, čiji su autori iz Srbije, Italije, Slovačke, Grčke, Finske, Mađarske i Egipta i iz zemalja bivše Jugoslavije: Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Ove godine uvodnim predavanjem prvi dan konferencije će otvoriti Aleksandra Lanćoti (Alessandra Lanciotti), profesor međunarodnog prava i prava Evropske unije na italijanskom Univerzitetu Peruđa, njena uža specijalnost je oblast međunarodnog prava zaštite kulturnog nasleđa. Drugi dan konferencije svojim uvodnim predavanjem otvoriće Ajvor Samuels (Ivor Samuels), arhitekta i urbanista i profesor na britanskom Univerzitetu Oksford Bruks (Oxford Brookes).

 

I dalje nam je opšti cilj konferencije da se odgovornim i profesionalnim promišljanjem vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima. Preciznije stručno tumačenje pojma istorijskog grada kao specifične vrste graditeljskog nasleđa i složenog urbanog organizma i osvetljavanje njegovih bitnih odlika, karaktera, koncepta i značaja doprineće tumačenju istorijskog grada i njegovog očuvanja kao jednog od ključnih pitanja savremene urbane konzervacije, definisanju parametara koji jedan urbani prostor određuju kao istorijski grad i pronalaženju novih zakonskih rešenja u ovoj oblasti.

Poseban cilj nam predstavlja davanje većeg doprinosa i bolje edukacije u oblastima Upravljanja kulturnim dobrima i zakonske regulative.

Želimo da Konferencija i dalje bude prilika za razmenu mišljenja i saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca, mesto za kvalitetnu diskusiju sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji „istorijskih gradova“.

Prethodni tekstNagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti
Sledeći tekstSastanak predsednika Pokrajinske vlade i predsednika Opštine Sremski Karlovci