Danas je u prostorijama Visoke škole strukovnih studija MPK u Sremskim Karlovcima potpisan ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji između ove visokoobrazovne ustanove i Opštine Sremski Karlovci.

Ugovor je ispred Opštine Sremski Karlovci u ime predsenika potpisala načelnica oštinske uprave Mirjana Šolaja, a ispred MPK, direktor škole  Miladin Kalinić.

Cilj ugovora je unapređenje saradnje lokalne samouprave i ove visokoobrazovne ustanove koja je od velikog značaja za intelektualni razvoj mladih u Sremskim Karlovcima, a ovim ugovorom su predviđeni sledeći oblici saradnje:

– besplatno školovanje na Visokoj školi MPK za dva sudenta uzrasta od 18 do 26 godina, koja imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci i to:  jedan student sa najboljim rezultatima na prijemnom ispitu sa akcentom na studijski program- Primenjena informatika  i jedan student sa lošijim materijalnim statusom na preostalom studijskom programu na Visokoj školi MPK,

– zajedničko vršenje prezentacija i predstavljanje potencijala lokalne zajednice,

– međusobno koordiniranje poslova od zajedničkog interesa, a posebno na izradi i realizaciji strategije razvoja Opštine i implementaciji Zakona o kulturno istorijskom nasleđu i podsticaju razvoja Opštine,

– zajedničko angažovanje na obezbeđivanju uslova za izvođenje praktične nastave studenata i đaka,

– bolje korišćenje tehničkih i kadrovskih potencijala Visoke škole MPK  i lokalne zajednice – opštine,

– angažovanje na afirmaciji mladih radi nastavljanja daljeg školovanja i usavršavanja,

– organizovanje zajedničkih stručnih i naučnih predavanja i stručnih skupova (međunarodna Konferencija o istorijskim gradovima, Sajam preduzetništva i dr),

– ostvarivanje zajedničkih projekata, primena naučnih i stručnih dostignuća u privredi i lokalnoj zajednici,

– zajedničko učešće i saradnja na projektima i drugim oblastima saradnje,

– druge oblike saradnje koja je od zajedničkog interesa.

Prethodni tekstSporazum između Patrijaršije i Opštine Sremski Karlovci
Sledeći tekstProjekat „ Preduzetničko osnaživanje mladih – uslovi i elementi uspešnog i odgovornog poslovanja“ – program obuka za jul 2017. godine