28Manifestacija „Karlovačka berba grožđa 2017“  će se održati u Sremskim Karlovcima  od 08.09. do 10.09.2017.godine.

FORMULAR ZA PRIJAVU

Obaveštavamo sve zainteresovane izlagače da je za učešće na manifestaciji kao izlagač potrebno da do 01.09.2017.godine uplatite potreban iznos za zauzeće shodno Vašim potrebama a prema sledećem cenovniku po danu zauzeća (za tri dana iznos po m² se množi sa 3):

 

  1. Tezge za izlaganje proizvoda (zauzeća u „Centru“): 1.030,00 din/  
  2. Zabavni parkovi i ostale igre (zauzeća na „Dolmi“): 396,00  din/   
  3. Ugostiteljske usluge (zauzeća na „Dolmi“):       

do 10 m²   2.060,00   din/           

od 11 m² do 50 m²   1.650,00 din/m²           

od 51 m² do 100 m² 1.320,00 din/m²      

preko 100 m² 1.070,00 din/m²  

 

Uplatu izvršiti na sledeći način:     

Uplatilac:               Vaše ime i prezime, adresa, mobilni telefon

Svrha uplate:           Lokalna komunalna taksa „Grožđebal 2017“

Primalac:                 Opštinska uprava Sremski Karlovci

Račun primaoca:       840-745151843-03

Model:                       97

Poziv na broj:           9625035222017

 

 Nakon izvršene uplate, zbog rezervacije pozovite kontakt osobe:

– Dušan Mamula, telefoni 021/685-3048 i 064/824-9015,

– Vesna Čobanić, telefon 021/685-3062 i 064/824-9055

-Živorad Milanović, telefon 021/685-3033 i 064/824-9026

Dokaz o uplati lokalne komunalne takse pošaljite na faks Opštine Sremski Karlovci    021/ 685-30-76, 021/685-30-77 ili  na e-mail mamula.dusan58@gmail.com