U sklopu planiranih radova na održavanju nekategorisanih puteva u građevinskom reonu počela je rekonstrukcija pristupnog puta ka Vidikovcu na Magarčevom bregu.

Nakon sprovedenog postupka JN ugovoreni su radovi sa „Put-investom“ iz Sremske Kamenice. Vrednost radova je 1.618.692,00 rsd (sa PDV-om)

Rok za izvođenje je 30 kalendarskih dana.

Pored zemljanih radova predviđena je i izrada tucanika u dva sloja ukupne debljine 20+5=25 cm. U sklopu ovih radova urediće se prostor kod katoličke kapele na Magarčevom bregu. Stvoriće se uslovi za parkiranje većeg broja kola u vreme sahrana.

Prethodni tekstRegresiranje dela troškova prevoza studenata u školskoj 2017/18 godini
Sledeći tekstObeležen Dan Sremskih Karlovaca