U sklopu planiranih radova na održavanju nekategorisanih puteva u građevinskom reonu ZAVRŠENA je rekonstrukcija pristupnog puta Vidikovca na Magarčevom bregu.

Svrha puta je da se omogući lakše snabdevanje restorana na vidikovcu u svim vremenskim uslovima.

Nakon sprovedenog postupka JN ugovoreni su radovi sa „Put-investom“ iz Sremske Kamenice. Vrednost radova je 1.618.692,00 rsd (sa PDV-om)

Put je dužine 450 m i širine 3 m. Put je urađen od tucanika u dva sloja debljine 20 + 5 = 25 cm. Prvi deo puta u dužini 90 m je asfaltiran..

U sklopu ovih radova uređen je prostor kod katoličke kapele na Magarčevom bregu. Stvoreni su uslovi za parkiranje većeg broja kola u vreme sahrana.

Prethodni tekstJAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Sledeći tekst„Dani Tivta“ u Sremskim Karlovcima