Program Evropa za građane 2014.-2020.

Mera 3.2.1. Umrežavanje gradova i opština

Projekat „Putevima EU”

 

 

“Kakvu Evropu građani žele”

U etno kući Stari dud u Erdutu od 29.09. – 01.10.2017. održana je završna konferencija projekta Putevima EU i javna rasprava “Kakvu Evropu građani žele”. Na završnoj konferenciju su održane radionice “EU Parlament”, “Migrantska kriza”, te javna rsprava “Kakvu Evropu građani žele”. Predstavljeni su rezultati projekta, te nove inicijative i oblici zajedničke saradnje. Sam projekat je odobren iz programa Evropa za građane 2014.-2020. , a opšti cilj projekta je doprineti jačanju osećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem nivoa  informisanosti i znanja o EU i pravima evropskih građana, te podsticajem interkulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i volonterstva na nivou Unije. Rezultati projekta su:

  • 378 učesnika i direktnih krajnjih korisnika je steklo internacionalno iskustvo i ojačalo partnerstvo širom Evrope
  • 000 lokalnih stanovnika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva je informisano o aktivnostima projekta
  • 62 volontera je steklo internacionalno iskustvo i aktivno je uključeno u rad svoje zajednice
  • Potpisan je sporazum o partnerstvu
  • Stvorena je baza zajedničkih projektnih ideja