Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list Opštine Sremski Karlovci“, broj: 17/2015), Komisija za dodelu stipendija studentima, raspisuje

 

K O N K U R S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: studenti), pod sledećim uslovima:

 

 1. Da su upisali jednu od godina osnovnih ili diplomskih akademskih studija od druge do poslednje;
 2. Da studiraju na teret budžeta;
 3. Da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00;
 4. Da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu;
 5. Da su položili ispite iz prethodnih godina;
 6. Da imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci najmanje tri godine.

 

POTREBNA DOKUMENTA:

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta koja su navedena u konkursu i čine njegov sastavni deo:

 

 1. Prijava
 2. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa stepenom studija;
 3. Uverenje da studira na teret budžeta;
 4. Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodne godine sa brojem ESPB;
 5. Uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu;
 6. Fotokopija indeksa;
 7. Dokaz o prebivalištu;
 8. Izjava podnosioca prijave overena u Opštini ili kod Javnog beležnika, da nije korisnik stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, odnosno ukoliko postane korisnik iste, da će se odreći stipendije na koju ostvari pravo po Odluci o stipendiranju studenata Opštine Sremski Karlovci.

 

Studentu se odobrava isplata stipendije počev od 01. decembra 2017. godine do 30. novembra 2018. godine. Stipendija se ne isplaćuje za mesece juli i avgust. Odluku o visini i broju stipendija za akademsku 2017/2018. godinu donosi Opštinsko veće Opštine Sremski Karlovci na osnovu Odluke o budžetu.

Korisnik gubi pravo na stipendiju u slučaju netačno prikazanih podataka, promene prebivališta, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na fianansiranje studiranja iz budžeta ili napusti redovne studije.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 27.10. do 10.11.2017. godine.

Nepotpuna, neblagovremena i dostavljena od strane neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

Prijave na konkurs se dostavljaju na adresu:

Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1,

sa napomenom: „Prijava na konkurs za dodelu stipendija studentima“.

Prijave na konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti.

 

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci

Komisija za dodelu stipendija učenicima

Broj: 61- 5/2017-I/2

Dana: 26. oktobra 2017. godine

Sremski Karlovci

Komisija za dodelu stipendije studentima

 

Prethodni tekstPredsednik Velike narodne skupštine Turske posetio Sremske Karlovce
Sledeći tekstNove oglasne table