Rani javni uvid u Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine održaće se u trajanju od 15 dana, od 01.12.2020. do 15.12.2020. godine

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BROJ 100 ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PUTA I IZGRADNjE BICIKLISTIČKE STAZE NA DEONICI NOVI SAD – STARA PAZOVA (DO GRANICE SA ADMINISTRATIVNIIM PODRUČJEM GRADA BEOGRADA) SA DETALjNOM RAZRADOM 

PODELI
Predhodni tekstOZAKONjENjE
Sledeći tekstPLANSKI DOKUMENTI