Danas je u Opštini Sremski Karlovci održan sastanak na temu „KONCEPT RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI“.

Pored predstavnika opštine na čelu sa predsednikom Nenadom Milenkovićem, sastanku su prisustvovali i Predstavnici Turističke organizacije Opštine Sremski Karlovci (TOOSK) direktor Dejan Manojlović, predsednik Upravnog odbora TOOSK-a Darko Milanković, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, otac Jovan Milanović, Predstavnici Rimokatoličke crkve Josip Varga i Stjepan Maletić, direktor Karlovačke gimnazije Radovan Kovačević i predstavnica Muzeja Grada Novog Sada, Divna Gačić, kustos Muzeja u Sremskim Karlovcima.

Predsednik opštine Nenad Milenković na početku sastanka zahvalio se svim prisutnima na dolasku i dodao:

– Mislim da je odgovorno i ispravno da inicijativa o jednom sistemskom uređenju čitave oblasti turizma potekne od lokalne samouprave. Sve teme i predloge koje ćete čuti u okviru današnjeg sastanka, mi smo u proteklom periodu na nivou lokalne samouprave i turističke organizacije detaljno razmatrali šta i na koji način bi moglo krene u realizaciju a tiče se onog suštinskog vezanog za Sremske Karlovce i turističku ponudu. S obzirom da je opština osnivač Turističke organizacije Sremski Karlovci potpuno je prirodno da opština bude partner turističkoj organizaciji po tom pitanju i ja verujem da ćete danas dobiti egzaktne podatke i informacije o tome šta i na koji način je planirano.
Drago mi je što ste danas ovde i što ste svi prisutni činioci i subjekti razvoja Sremskih Karlovaca.

Predsednik upravnog odbora Turističke organizacije opštine Sremski Karlovci, Darko Milanković, je prezentovao prisutnima „Koncept razvoja turističke ponude opštine Sremski Karlovci – institucionalni okvir i saradnja na nivou lokalne zajednice“.

Sadržaj prezentacije je obuhvatao sledeće teme:

1. Identifikacija postojećih problema razvoja turističke infrastrukture i ponude

2. Primeri dobre prakse u zemlji i inostranstvu koji su adekvatno rešili sličnu problematiku

3. Predlog potencijalnog rešenja problema

4. Metodologija implementacije predloženog rešenja i okvirni finansijski planovi razvoja turističke infrastrukture

Generalni zaključak sastanaka je da su prisutni jednoglasno podržali inicijativu, da predstavljeni koncept sveobuhvatno može da reši i postavi zdrave osnove razvoja turističke infrastrukture i ponude opštine Sremski Karlovci.