Projekat « PUTEVIMA EU » je finansiran uz podršku Evropske unije kroz program „Evropa za građane“
Primenjivo na Celina 2.2 – Mera umrežavanja gradova

Celina 2.3 – Mera projekata organizacija civilnog društva

Celina 1 – Evropsko sećanje

 

OPŠTI CILj PROJEKTA: Doprineti jačanju osećaja pripadnosti EU među sadašnjim i budućim građanima EU u Balkanskim zemljama, podizanjem nivoa  informisanosti i znanja o EU i pravima evropskih građana, sprovođenjem interkulturalnog dijaloga, međusobnog razumevanja i volonterstva na nivou Unije.

 

SPECIFIČNI CILjEVI PROJEKTA:

 1. Povećati svest i razumevanje građana o evropskim građanskim pravima i važnosti demokratskog sudelovanja u procesu odlučivanja, te kreiranja Unije po meri njenih građana u zemljama koje su zastupljene projektom (Sloveniji-koja je već duže vreme članica EU, Hrvatskoj-koja je nedavno postala članica EU, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni Hercegovini-zemljama kandidatima za članstvo u EU).

2.Promovisati razvoj volonterizma na nivou Unije

 1. Povećati nivo svesti o trenutnoj migrantskoj krizi u Evropi

 

CILjNE GRUPE: PREDSTAVNICI LOKALNE VLASTI-  će ojačati svoje kapacitete za bolje razumevanje EU integracija i procesa, saradnje i partnerstva; CIVILNO DRUŠTVO- kao jedan od glavnih nosilaca promocije uživanja građanskih prava i građanske participacije; MLADI (od 18 do 30 godina starosti) – koje lakše prihvataju procese promena, poštujući jednakosti, toleranciju, spremni su na saradnju i aktivno učestvovanje u procesima EU politika; PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANjINA -svi partneri na projektu su zemlje bivše Jugoslavije, sa različitim shvatanjima pojma multikulturalnosti i međusobne tolerancije, predstavnici ove ciljne grupe će biti aktivno uključeni u projekat, kao jedni od učesnika u procesu donošenja odluka u svojoj lokalnoj zajednici, boljeg razumevanja EU procesa i kreiranja jedinstvenog Evropskog identiteta. KRAJNjI KORISNICI: Stanovništvo opština i gradova koji učestvuju  u projektu i  šira populacija zemalja partnera na projektu.

Ključna poruka projekta je da će se pet opština i gradova povezati i planirati dalje aktivnosti na tragu EU politika, što će doprineti  i stvaranju osećaja Unije po meri građana.

 

Trajanje projekta od 01/06/2016 do 30/06/2018

Trajanje aktivnosti od 01/07/2016 do 30/11/2017

Vrednost projekta 107.500,00 EUR

 

Događanja  koja su sprovedena u okviru ovog projekta:

 

 Događaj 1 Početna konferencija u opštini Erdut

 

Učestvovanje: Događaj je uključio 60  građana,  uključujući 29 međunarodnih učesnika, iz opštine Sremski Karlovci (Srbija) 5 učesnika, iz grada Doboja (Bosna I Hercegovina) 8 učesnika, iz opštine Danilovgrad (Crna Gora) 8 učesnika, iz opštine Novo Mesto (Slovenija) 8 učesnika, te 31 lokalni učesnik.

 

Mesto / Datum: Događaj se odvijao u opštini Erdut, mestu Dalj (opština Erdut, Hrvatska), od 02/09/2016 do 04/09/2016. Događanje su organizovali opština Erdut i Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut, lokalna razvojna agencija d.o.o.

 

Kratki opis:  Cilj konferencije je bio osnažiti manje jedinice lokalne zajednice za razumevanje EU integracija, kao i detaljnije se upoznati sa konceptom umrežavanja, te razmišljati o potrebama vlastite lokalne samouprave i načinima učestvovanja građana u procesu odlučivanja na lokalnom nivou. U okviru konferencije održane su panel rasprave: „Eu integracije“, „EU i njena budućnost“, „Participativna demokratija“, te radionica “Migrantska kriza u Evropi i radionica za mlade “Kakva bi bila tvoja EU država”. Događanje je obuhvatilo ukupno 60 učesnika od kojih su 29 međunarodni učesnici poslati od strane partnera na projektu. Potpisan je i sporazum o partnerstvu u sprovođenju projekta „PUTEVIMA EU“. Na konferenciji su jasno definisana i prioritetna područja partnera od zajedničkog interesa, te će se jačanje partnerstva i saradnje nastaviti i na drugim poljima, a to su:

 

 1. Poljoprivreda, razvoj konkurentnih poljoprivrednih proizvođača
 2. Razvoj turizma, s posebnim osvrtom na specifične oblike turizma kontinentalnih područja
 3. Razvoj ljudskih potencijala, poboljšanje dostupnosti informacija
 4. Zajednički razvoj civilnog sektora (sport, kultura, zaštita životne sredine)
 5. Nacionalne manjine.

 

Događaj 2 – Konferencija “Prava građana u EU”, Sremski Karlovci

Učestvovanje: Događaj je uključio 77 građana, uključujući 28 međunarodna učesnika  iz opštine Erdut 8 učesnika (Hrvatska), iz grada Doboja (Bosna i  Hercegovina) 8 učesnika, iz opštine Danilovgrad (Crna Gora) 3 učesnika iz opštine Novo Mesto (Slovenija) 9 učesnika, te 49 lokalnih učesnika.

 

Mesto / Datum: Događaj se odvijao u opštini Sremski Karlovci (opština Sremski Karlovci, Srbija), od 09/12/2016 do 11/12/2016. Događanje su organizovali opština Sremski Karlovci  i  udruženje Dunav 1245 Sremski Karlovci.

 

Kratki opis:  Cilj događaja je bio da se učesnici konferenciji i širi auditorijum upozna sa pravima građana u Evropskoj Uniji, obzirom na to da su partneri i zemlje koje su u procesu integracije u EU. U okviru konferencije održan je Evropski kafe sa ukupno 7 radionica, a to su: “Povelja o temeljnim pravima i besplatna pravna pomoć”, “Migrantska kriza”, “Koja prava imam kao evropski građanin”, “Putovanje unutar teriotorije Evropske Unije, pravo na boravak, pravo na rad”, “Vaša socijalna i  politička prava”i “Dijalog sa građanima”. Održana je i radionica “Razvoj regionalne saradnje” na kojoj su partneri obradili teme regionalne saradnje  u oblastima  start-up programa, ruralnog razvoja, te koji su EU formati za regionalnu saradnju. Potpisan je o Protokol o saradnji  između dva partnera na projektu, predstavnika civilnog društva Udruženje Dunav 1245 (Srbija) i udruženja za ravoj volonterskog rada DPRDNM Novo mesto (Slovenija)

 

 

Događaj 3 – Seminar “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije-Civilni Dijalog”

 

Učestvovanje: Događaj je uključio 60 građana, uključujući 27 međunarodih učesnika, iz opštine Erdut 7 učesnika (Hrvatska), iz opštine Sremski Karlovci (Srbija) 7 učesnika, iz opštine Danilovgrad (Crna Gora) 6 učesnika, iz opštine Novo Mesto (Slovenija) 7 učesnika, te 33 lokalnih učesnika.

 

Mesto / Datum: Događaj se odvijao gradu Doboju (grad Doboj, Bosna i Hercegovina), od 03/03/2017 do 05/03/2017. Događaj je organizovao grad Doboj.

 

Kratki opis:  Cilj događaja-seminara je bio uspostaviti saradnju između javne vlasti i civlnog sektora, te ojačati kapacitete civilnog društva, kao glavnog nosioca demokratskih procesa. Na događaju je obrađeno pet tema kroz radionice: “Šta je to civilni dijalog i ko ga sprovodi”, “Saradnja civilnog društva i javnog sektora”, “Dijalozi s građanima”, “Civilni dijalog za sve”, te javna rasprava “Migrantska kriza”. Partneri su izneli svoja iskustva u vezi postojećih modela saradnje između javnog i civilnog sektora, te iznosili pojedinačne primere saradnje.

 

Događaj 4 – Seminar  “Instrumenti i inovativni alati za oblikovanje programa participativne demokratije-Evropska građanska inicijativa”

 

Učestvovanje: Događaj je uključio 59 građana, uključujući 31 međunarodnih učesnika, iz opštine Erdut 9 učesnika (Hrvatska), iz opštine Sremski Karlovci 7 učesnika iz grada Doboja 8 učesnika (Bosna i Hercegovina), iz opštine Novo Mesto (Slovenija) 7 učesnika, te 28 lokalnih učesnika.

 

Mesto / Datum: Događaj se odvijao u opštini Danilovgrad (opština Danilovgrad, Crna Gora), od 26/05/2017 do 28/05/2017. Događanje je organizovala opština Danilovgrad.

 

Kratki opis: Cilj događanja-seminara je bio upoznati se sa novim i inovativnim alatima i  procesima za oblikovanje programa participativne demokratije kroz različite mehanizme od kojih je jedan i Evropska građanska inicijativa. Na seminaru su obrađene sljedeće teme: “Migrantska kriza u Evropi”, “Evropska građanska inicijativa-osnovne informacije”, “Evropska građanska inicijativa-primena u praksi”, “Inicijative građanai “Inovativni kanali elektornskog učestvovanja građanja”.

 

Događaj 5 – Volonterski kamp Novo mesto

 

Učestvovanje: Događaj je uključio 62 građana, uključujući 31 međunarodnog učesnika, iz opštine Erdut 7 učesnika (Hrvatska), iz opštine Sremski Karlovci 8 učesnika, iz grada Doboja 8 učesnika (Bosna I Hercegovina), iz opštine Danilovgrad (Crna Gora) 8 učesnika, te 31 lokalni učesnik.

 

Mesto / Datum: Događaj se odvijao u opštini Novo mesto (opštini Novo mesto, Slovenija), od 19/07/2017 do 23/07/2017. Događaj je organizovalo udruženje za razvoj volonterskog rada DPRDNM Novo mesto.

 

Kratki opis: Cilj događanja je stvoriti pretpostavke za formiranje volonterske mreže u zemljama partnerima na projektu, kao i aktivno učestvovanje mladih osoba koji služe svojoj lokalnoj zajednici. Glavne teme kampa su volonterizam koji je uključio praktičan rad na terenu, migrantska kriza sa primerima dobre prakse, te perspektiva mladih u Evropi i aktivno građanstvo. Na kampu su održane sledeće panel diskusije: „Uloga volonterizma u današnjem vremenu“, „Migracije kao put mogućnosti za razvijanje lokalnih zajednica“, radionice: „Upotreba digitalnih alata za prenošenje poruka“, „Oslikavanje majica“, „Didaktičke igre“, „Sportske aktivnosti“, volonterski rad na terenu „Dečiji svet“, pravljenje klupe „Carring is sharing“, plesne radionice, primeri dobre prakse EU projekata na području opštine Novo mesto, te međukulturne večeri. Mladi su imali priliku da se upoznaju, istraže svoje lične ciljeve i potencijale, dobiju nova znanja i veštine, istraže grad, uspostave neposredne kontakte sa tražiocima azila i volonterima, te usvoje različite načine i metode za osveštavanje o datim temama kao i razbijanje predrasuda i stereotipa u našem društvu.

Mladi koji su učestvovali u Volonterskom kampu, su dobili različite kompetence, pored socijalnih veština za učinkovite međuljudske   odnose (komunikacione i socijalne veštine), veštine za rešavanje konflikata, sposobnosti prihvatanja različnih kultura ( međusobno razumevanje), veština sarađivanja, učenja učenjem, pokretanja, kulturna svest i osećaj volonterizma.

 

 

Događaj 6 Završna konferencija i javna rasprava “Kakvu Evropu građani žele”

 

Učestvovanje: Događaj je uključio 60 građana, uključujući 30 međunarodnih učesnika, iz opštine Sremski Karlovci ( Srbija), 8 učesnika, iz grada Doboja (Bosna i  Hercegovina) 6 učesnika, iz opštine Danilovgrad (Crna Gora) 8 učesnika, iz opštine Novo mesto (Slovenija) 8 učesnika, te 30 lokalnih učesnika . Događaj je organizovala opština Erdut i Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut).

 

Mesto / Datum: Događaj se odvijao u opštini Erdut (opština Erdut, Hrvatska), od 29/09/2017 do 01/10/2017. Organizator događanja je Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. i opština Erdut.

 

Kratak opis: Cilj aktivnosti je bio predstavljanje rezultata projekata, održana događanja u svim zemljama partnerima na projektu, nove iniciajtive za zajedničke projektne ideje, te stvaranje pretpostavki za održiva partnerstva i rad na zajedničkim projektima.

 

Rezultati projekta:

 • 378 učesnika direktnih krajnjih korisnika je steklo internacionalno iskustvo i ojačalo partnerstvo širom Evrope
 • 000 lokalnih stanovnika, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva je informisano o aktivnostima projekta
 • 62 volontera je steklo internacionalno iskustvo i aktivno je uključeno u rad svoje zajednice
 • Potpisan je sporazum o partnerstvu
 • Stvorena je baza zajedničkih projektnih ideja
 • Održano je 6 događanja, 1 okrugli sto, 5 panel rasprava i 25 radionica u 5 zemalja partnera na projektu sa temama EU, umrežavanja, volonterstva, migrantske krize i alata za oblikovanje participativne demokratije,
 • Potpisan je sporazum o partnerstvu i stvoren baza zajedničkih projektnih ideja,
 • Potpisan Protokol o saradnji između dva partnera na projektu, predstavnika civilnog društva Udruženje Dunav 1245 (Srbija) i udruženja za razvoj volonterskog rada DPRDNM Novo mesto (Slovenija)
 • Projekat je promovisan u medijima (radiju, TV, web stranici projekta http://putevimaeu.com.hr/ i web

stranicama opština partnera na projektu, te „facebook” stranci projekta (https://www.facebook.com/putevimaeu/  )

 • Krajnji rezultat projekta je umrežavanje i povezivanje sedam partnera iz pet zemalja, zbliženi EU građani različitih nacionalnosti, te stvorene pretpostavke za održiva partnerstva i rad na zajedničkim projektima, što je značajno i stvaranju Unije po meri njenih građana.