Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na besplatnoj konferenciji „Mladi
preduzetnici lideri“ koja će se održati u ponedeljak 18. decembra 2017. godine u
amfiteatru Fakulteta za menadžment, koji se nalazi u ulici Njegoševa 1a, 21205, Sremski Karlovci.

Konferencija je nastavak realizacije projekta „Preduzetničko osnaživanje mladih –
neophodni uslovi i elementi odgovornog i uspešnog poslovanja“ koji sprovodi opština Sremski Karlovci, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Opština Sremski Karlovci, poseduje kapacitet da razvije aktivan preduzetnički servis koji će građanima obezbediti nova radna mesta i uslove koji će podržati
samozapošljavanje, preduzetništvo, razvoj porodičnih, malih i srednjih biznisa.
Nakon održanih 16 radionica sa preko 100 učesnika koji su učestvovali u analizi
preduzetničkih potreba organizujemo konferenciju sa ciljem da upoznamo sve
zainteresovane strane, a posebno mlade preduzetnike o postojećim oblicima
nefinansijske i finansijske podrške koje institucije u Republici Srbiji sprovode u okviru svojih aktivnosti.

Takođe, na konferenciji će se prezentovati mogućnosti i šanse koje mladi preduzetnici mogu da ostvare u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka dok će prof. dr Edita Kastratović preduzetnicima ukazati na neophodne procedure koje mikro i mala preduzeća moraju da uspostave u cilju održivosti poslovanja.
Pored navedenog, preduzetnici će imati priliku da u neformalnom obraćanju dobiju
odgovore od uspešnog preduzetnika koji je deo kreativnog tima koji sprovodi projekte u saradnji sa internacionalnim korporacijama, srednjim i mikro preduzećima.

Konferencija će se održati u ponedeljak 18.12.2017. od 10 do 13 časova u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima (Njegoševa 1a).
Svojim aktivnim učešćem doprinosite razvoju omladinskog preduzetništva. Potvrdu
učešća možete obaviti najkasnije do petka, 15.12.2017. putem email-a
mladiskarlovci@gmail.com