Obaveštenje o Javnom pozivu SSZU

1297

Na osnovu člana 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj:  020-56/2017-I/2 od 27.decembra 2017. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o realizaciji  stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5 – Komponenta 4, broj: 35-61/2014-III od 27. oktobra 2017. godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd i Opštine Sremski Karlovci, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5

OBAVEŠTAVA

Izbeglice koje su usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog ili u privatnom smeštaju, kao i bivši nosioci stanarskog prava, a imajući u vidu kriterijume ugroženosti utvrđene od strane UNHCR-a, da će dana 03. januara 2018. godine, u okviru Regionalnog stambenog programa, Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 5, biti objavljen Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 4 stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji opštine Sremski Karlovci, na oglasnim tablama opštine Sremski Karlovci, internet prezentaciji opštine sremskikarlovci.rs i internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Prethodni tekstOtvoren novi košarkaški teren
Sledeći tekstJAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom na korišćenje 4 stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, na teritoriji Opštine Sremski Karlovci