Manifestacija „Prolećni festival vina 2018“  će se održati u Sremskim Karlovcima od 28.04. do 01.05.2018. godine.

DOKUMENTACIJA:

Zahtev za zauzece – manifestacije

Obaveštavamo sve zainteresovane izlagače da je za učešće na manifestaciji kao izlagač potrebno da do 23.04.2018. godine dostave prijavu i uplate potreban iznos za zauzeće shodno potrebama a prema sledećem cenovniku po danu zauzeća (za četiri dana iznos se množi sa 4):

Kućice za vinare (zauzeća na centralnom platou na Trgu Branka Radičevića): 5.000,00 din/dnevno  

  1. Tezge za izlaganje proizvoda domaće radinosti (zauzeća u „Centru-Trg patrijarha Brankovića“): 1.000,00 din/

 

Uplatu izvršiti na sledeći način:     

Uplatilac:               Vaše ime i prezime, adresa, mobilni telefon

Svrha uplate:           Lokalna komunalna taksa „Prolećni festival vina 2018“

Primalac:                 Opštinska uprava Sremski Karlovci

Račun primaoca:       84074515184303

Model:                       97

Poziv na broj:           40250352482018

 

Nakon izvršene uplate, zbog rezervacije pozovite kontakt osobe:

Za vinare: Vladimir Žeravica, telefon 021/685-3081, 064/824-9013

Za ostale izlagače:

– Dušan Mamula, telefoni 021/685-3048 i 064/824-9015,

– Vesna Čobanić, telefon 021/685-3062 i 064/824-9055

– Živorad Milanović, telefon 021/685-3033 i 064/824-9026

 

Dokaz o uplati lokalne komunalne takse poslati na faks Opštine Sremski Karlovci 021/ 685-30-76, 021/685-30-77 ili  na e-mail: komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs.

Raspored izlagača će biti po pristiglim prijavama, prijave pristigle posle 23.04.2018. neće se razmatrati ukoliko raspoloživi kapaciteti budu popunjeni.

Ugostiteljske usluge (roštilji, šatori i sl.) i usluge zabavnog karaktera neće biti moguće vršiti na javnim površinama.