Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kultureˮ (u daljem tekstu: Fondacija) raspisuje javni konkurs u cilju jačanja svesti o značaju učešća lokalne zajednice u uređenju malih površina javne namene i podizanja kapaciteta građana i lokalne zajednice za uređenje malih urbanih prostora kroz zajednički rad. Ove male urbane intervencije imaju za cilj da kroz inovativne ideje oživljavaju javne i svima dostupne prostore kroz male, lako izvodljive projekte. Njihova prednost su niski troškovi, relativno brza intervencija i pozitivan uticaj na kvalitet korišćenja javnog prostora od strane lokalnog stanovništva.

Opredeljena sredstva Fondacije za ovaj javni konkurs iznose 5.000.000,00 dinara (slovima: pet miliona dinara i 00/100).

Iznos pojedinačnog granta po projektu iznosi maksimalno 350.000,00 dinara (slovima: tri stotine pedeset hiljada dinara i 00/100).

Ciljevi konkursa su:

 1. organizovanje i podsticanje lokalnih zajednica na mobu – zajednički rad,
 2. podsticanje što većeg broja građana da organizuju i okupe tim koji će predložiti i realizovati svoje projekte;
 3. podsticanje građana-inicijatora da u tim uključe i komšije arhitekte ili studente arhitekture, dizajnere, stolare, bravare ili bilo kog drugog profesionalca koji može da pomogne u realizaciji projekta;
 4. povećanje broja uređenih malih urbanih prostora na teritoriji Grada Novog Sada i Zone 021 (opštine Sremski Karlovci, Irig i Beočin).

 

Ovim konkursom mogu se finansirati:

 1. postavljanje novog urbanog mobilijara (klupe, korpe za otpatke, zaštitni stubići, držači za bicikle, žardinjere);
 2. ozelenjavanje površina;
 3. akcije čišćenja i uređenja prostora, kulturne i ekološke aktivnosti kao što je poboljšanje dostupnosti i isticanje kulturnog nasleđa i ekoloških lokacija, odnosno zelenih površina;
 4. uređene površine za rekreaciju (polje za boćanje, mini skejt-park, oprema za javni šah, rekviziti za fizičku aktivnost, javni ormarići – biblioteke…);
 5. prostor za kreativno izražavanje;
 6. drugi kreativni predlozi koji se smatraju tekućim održavanjem prostora, za koje nije potrebno ishodovati lokacijske uslove i/ ili građevinsku dozvolu prema Zakonu o planiranju i izgradnji i pratećom zakonskom regulativom.

 

Predložene lokacije moraju biti javne površine koje su svima dostupne, na području Novog Sada i Zone 021 (opštine Irig, Beočin i Sremski Karlovci).

Na konkursu mogu učestvovati sledeća pravna lica:

 • udruženja građana sa sedištem u Novom Sadu i Zoni 021;
 • stambene zajednice;
 • druga udruženja građana.

Javni konkurs će biti sproveden u dva kruga.

Prvi krug

Za učestvovanje na konkursu potrebno je pravilno ispunjen Prijavni formular, pretvoren u PDF format (overen, potpisan i skeniran), dostaviti na sledeći način:

 1. e-mailom na adresu: predlog@ns2021.rs. Naslov mejla: Za Javni konkurs „Nova mesta – Mikrogranting“
 2. u štampanom obliku obavezno u 4 (četiri) primerka lično ili preporučenom poštom na sledeću adresu:

Fondacija „Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture“

Katolička porta 5

Poštanski fah 153

21101 Novi Sad

 

Na koverti je potrebno navesti sledeću napomenu: Za javni konkurs za sufinansiranje projekata manjih urbanih intervencija u 2018. godini „Nova mesta – Mikrogranting“

 

Rok za podnošenje elektronske prijave i prijave sa pratećom dokumentacijom ističe 20. maja 2018. godine.

 

Nakon obavljenog stručnog žiriranja svih pristiglih radova, stručna komisija će napraviti uži izbor predloga koji će se plasirati u drugi krug konkursa.

Drugi krug

Inicijatori predloga koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor sa predstavnicima stručne komisije u periodu od 20. do 25. maja 2018. godine, kada će predstaviti i detaljnije obrazložiti svoje projektne ideje i plan za realizaciju predloga projekta.

Komisija donosi konačnu ocenu i odluku o dobitnicima mikrograntova najkasnije 1. juna 2018. godine.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa dostupne su na internet stranici Fondacije www.novisad2021.rs u delu Javni pozivi.

 

Konkursna dokumentacija

Poziv javnog konkursa i svi detalji prijave

Prijavni formular – Nova mesta

Uputstvo za prijavljivanje

Uputstvo za izvođenje radova – Nova mesta

Odluku Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Odluku Upravnog odbora o obrazovanju konkursne komisije možete preuzeti ovde.

Prethodni tekstPredsednik Milenković primio delegaciju Sergijev Posada
Sledeći tekstObaveštenje – 2021 konkurs