NaosnovuOdluke Predsednika Opštine Sremski Karlovci broj:223-2/2018-I/2 ood10.05.2018.g, oglašava se

 

JAVNA PRODAJA RASHODOVANIH SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA

PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

 

Vrši se prodaja rashodovanih službenih putničkih vozila u vlasništvu

Opštine Sremski Karlovci:

 

  1. vozilo marke „ZASTAVA“, model 101 SKALA 55, boja: OM bela, broj šasije:

VX1128A00 01105010, broj motora:128A064  1597831, godina proizvodnje:2005,

registracione tablice:NS049-ŽĐ, neispravno vozilo sa limarijskim

oštećenjima, nije u voznom stanju, registrovano do 13.05.2018. i odjavljeno u

PS Sremski Karlovci.

 

Početna cena iznosi 15.000,00 dinara.

 

  1. vozilo marke „ZASTAVA“, model 101 SKALA 55, boja: OM bela, broj šasije:

VX1128A0001105190, broj motora:128A0641597851, godina proizvodnje:2005,

registracione tablice:NS049-ŽD,  u voznom stanju, sa limarijskim oštećenjima,

registrovano do 13.05.2018. i odjavljeno u PS Sremski Karlovci.

 

Početna cena iznosi 35.000,00 dinara.

 

Trenutna vrednost vozila na dan 10.05.2018.godine, iznosi 62.678,27 dinara,prema

Katalogu tržišne vrednosti Poreske uprave za isti tip vozila.

 

Razgledanje navedenih  vozila može  se izvršiti u periodu od 25.05.2018.do

01.06.2018.godine u vremenu od 8,00 do 14,00 časova u Opštini Sremski Karlovci,

Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1. Informacije možete dobiti svakog

radnog dana na telefon 064/8249015 od 08.00 do 14.00 časova, kontakt osoba Dušan Mamula.

 

Pravo učešća u prodaji rashodovanih putničkih vozila imaju sva pravna i fizičkalica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun Opštine Sremski Karlovci broj: 840-1086804-80, svrha uplate: depozit. Na povraćaj depozita nema pravo ponuđač koji je izabran za najpovoljnijeg ponuđača, ukoliko ne zaključi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu.

 

Ponuda sa dokazom o uplati depozita se dostavlja u pisanom obliku u zapečaćenoj koverti, sa naznakom na licu koverte: „Ponuda za prodaju rashodovanog službenog vozila (sa navedenom registarskom oznakom vozila) – NE OTVARATI“, a na poleđini ime/naziv ponuđača, adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.Za svako vozilo se

podnosi posebna ponuda, u posebnoj koverti sa navedenom registarskom oznakom vozila.

Ponuda mora da sadrži ponuđenu cenu u dinarima, kao i broj računa za vraćanje depozita.

Porezna prenos apsolutnih prava i ostali troškovi padaju na teret kupca.

 

Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, ili lično do 01.06.2018.godine do 10.00 časova.

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 05.06.2018.godine u Opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u kancelariji broj 27 sa početkom u 12,00 časova.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača dužan je da dođe u Opštinu

Sremski Karlovci radi potpisivanja kupoprodajnog ugovora, na poziv ovlašćenog lica.

 

Uplaćeni depozit će se uračunati u ugovorenu cenu.

 

Preuzimanje vozila će se izvršiti nakon uplate i prenosa vlasništva.

 

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti na internet adresi Opštine Sremski Karlovci:sremskikarlovci.rs

 

 

 

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE PRODAJE RASHODOVANIH SLUŽBENIH

                     PUTNIČKIH VOZILA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni tekstMilion dinara za projekat „Izrada idejnog projekta za parterno uređenje trga u Sremskim Karlovcima“
Sledeći tekstPotpisan ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta