Nakon dve neuspele javne prodaje putem prikupljanja pismenih ponuda vrši se prodaja rashodovanih službenih putničkih vozila u vlasništvu Opštine Sremski Karlovci putem neposredne pogodbe:

 Prijava za učešće u javnom nadmetanju putem neposredne pogodbe

  1. vozilo marke „ZASTAVA“, model 101 SKALA 55, boja: OM bela, broj šasije:

VX1128A00 01105010, broj motora:128A064  1597831, godina proizvodnje:2005,

registracione tablice:NS049-ŽĐ, neispravno vozilo sa limarijskim

oštećenjima, nije u voznom stanju, registrovano do 13.05.2018. i odjavljeno u

PS Sremski Karlovci.

Početna cena iznosi 15.000,00 dinara.

  1. vozilo marke „ZASTAVA“, model 101 SKALA 55, boja: OM bela, broj šasije:

VX1128A0001105190, broj motora:128A0641597851, godina proizvodnje:2005,

registracione tablice:NS049-ŽD,  u voznom stanju, sa limarijskim oštećenjima,

registrovano do 13.05.2018. i odjavljeno u PS Sremski Karlovci.

Početna cena iznosi 35.000,00 dinara.

Trenutna vrednost vozila na dan 10.05.2018.godine, iznosi 62.678,27 dinara,prema

Katalogu tržišne vrednosti Poreske uprave za isti tip vozila.

Prodaja vozila neposrednom pogodbom se može obaviti po ceni koja je predmet dogovora između Opštine Sremski karlovci i kupca ali ne nižoj od 60% prcenjene vrednosti.

Kupac-najbolji ponuđač dužan je da iznos po kojem mu je prodato vozilo uplati u roku 8 dana od dana zaključenja prodaje nnjposrednom pogodbom.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zapečaćenoj koverti, sa naznakom na licu koverte: „Ponuda za prodaju rashodovanog službenog vozila (sa navedenom registarskom oznakom vozila) – NE OTVARATI“, a na poleđini ime/naziv ponuđača, adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.Za svako vozilo se podnosi posebna ponuda, u posebnoj koverti sa navedenom registarskom oznakom vozila.

Ponuda mora da sadrži ponuđenu cenu u dinarima. Porezna prenos apsolutnih prava i ostali troškovi padaju na teret kupca.

Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, ili lično do 11.06.2018.godine do 10.00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 11.06.2018.godine u Opštini Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, u kancelariji broj 27 sa početkom u 12,00 časova.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača dužan je da dođe u Opštinu

Sremski Karlovci radi potpisivanja kupoprodajnog ugovora, na poziv ovlašćenog lica.

Preuzimanje vozila će se izvršiti nakon uplate i prenosa vlasništva.

Informacije možete dobiti svakog

radnog dana na telefon 064/8249026 od 08.00 do 14.00 časova, kontakt osoba Živorad Milanović.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE PRODAJE RASHODOVANIH SLUŽBENIH

PUTNIČKIH VOZILA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Prethodni tekstNovčana pomoć studentima iz izbegličkih i raseljeničkih porodica
Sledeći tekstRANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE KOMPLEKSA ČERATSKOG GROBLjA SA OKRUŽENjEM U SREMSKIM KARLOVCIMA