Fondacija Ana i i Vlade Divac uz podršku donatora iz Amerike raspisala je    25. juna 2018. godine konkurs za dodelu đačkih stipendija za školsku 2018/2019 godinu za učenike srednjih škola koji u septembru 2018. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave.

Pravo na stipendiju imaju učenici koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj/staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci i Tenja.

Konkurs će biti otvoren od 25. juna do 17. avgusta 2018. godine.

Odluka o odabranim učenicima biće doneta do kraja avgusta, a uplata stipendije počinje od septembra 2018. godine.

Prijave se podnose na adresu Fondacije Ana i Vlade Divac, Beograd, Ilije Garašanina broj 53/a, sa naznakom „za učeničke stipendije“.

FORMULAR ZA PRIJAVUprijava_20180622_191755

Detalji konkursa dostupni su na  

https://www.divac.com/Konkursi/2467/KONKURS-ZA-DODELU-STIPENDIJA-UCENICIMA-ZA-SKOLSKU.shtml

 

Sremski  Karlovci,                           ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

  1. jula 2018. godine
Prethodni tekstJAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH EKONOMSKOM OSNAŽIVANjU PORODICA IZBEGLICA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI
Sledeći teksteZUP obaveštenje