Manifestacija „Karlovačka berba grožđa 2018 će se održati u Sremskim Karlovcima  od 07.09. do 09.09.2018.godine.

Obaveštavamo sve zainteresovane izlagače da je za učešće na manifestaciji kao izlagač potrebno da do 01.09.2018.godine uplatite potreban iznos za zauzeće shodno Vašim potrebama a prema sledećem cenovniku po danu zauzeća (za tri dana iznos po m² se množi sa 3):

  1. Tezge za izlaganje proizvoda (zauzeća u „Centru“): 1.100,00 din/ m²  
  2. Zabavni parkovi i ostale igre (zauzeća na „Dolmi Levo“): 400,00  din/ m²   
  3. Ugostiteljske usluge (zauzeća na „Dolmi Levo“):      

            do 10 m²   2.100,00   din/ m²           

            od 11 m² do 50 m²   1.700,00   din/ m²           

            od 51 m² do 100 m² 1.400,00   din/ m²      

            preko 100 m² 1.100,00   din/ m

 


Upustva za prodaju- Karlovačka berba 2018

PRIJAVA učešća 2018 – SAJT OPŠTINE


 

Uplatu izvršiti na sledeći način:     

Uplatilac:               Vaše ime i prezime, adresa, mobilni telefon

Svrha uplate:           Lokalna komunalna taksa „Grožđebal 2018“

Primalac:                 Opštinska uprava Sremski Karlovci

Račun primaoca:       84074515184303

Model:                       97

Poziv na broj:           2325035212018

 

 Nakon izvršene uplate, zbog rezervacije pozovite kontakt osobe:

– Dušan Mamula, telefoni 021/685-3048 i 064/824-9015,

– Vesna Čobanić, telefon 021/685-3062 i 064/824-9055

– Živorad Milanović, telefon 021/685-3033 i 064/824-9026

Dokaz o uplati lokalne komunalne takse pošaljite na faks Opštine Sremski Karlovci    021/ 685-30-76 ili 021/685-30-77 odnosno  na e-mail: komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs