Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, članom 65. definisano je da „Služba Vlade nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave uspostavlja i vodi jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija i obezbeđuje tehničke uslove za njegovu primenu“, a u članu 95. istog zakona navedeno je „Odredbe člana 65. ovog zakona, primenjivaće se po uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija, počev od 1. januara 2019 godine. Jedinica lokalne samouprave dužna je da se poveže sa jedinstvenim informacionim sistemom lokalnih poreskih administracija, počev od 1. januara 2019. godine.“

Kako bi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija (JIS LPA), neophodno je izvršiti migraciju podataka iz lokalnih aplikativnih rešenja u predefinisani format podataka. Stoga, potrebno je da Opština Sremski Karlovci sprovede aktivnost eksporta podataka sa lokalnog informacionog sistema u JIS LPA, gde će svoj postojeći softver koristiti do 1.1.2019. godine. Od 1.1.2019. godine svoje poslovanje informatički u potpunosti podržavaju na sistemu JIS LPA, odnosno koriste samo ovaj informacioni sistem.

Opština Sremski Karlovci, kao i još 30 drugih opština, mora da uskladi svoje podatke u predefinisani format, odnosno po modelu Instituta Mihajlo Pupin. Za pripremu podataka u odgovarajućem formatu i migraciju u JIS LPA, Vlada Republike Srbije je obezbedila sredstva u iznosu od 3000CHF (švajcarskih franaka) za svaku opštinu, kao donaciju Švajcarske Konfederacije. Ova namenska sredstva su obezbeđena kao sufinansiranje Švajcarske Razvojne Agencije kroz projekat Program reforme poreza na imovinu.

Dakle, zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave je povezivanje sa JIS LPA, a da bi povezivanje bilo uspešno neophodno je uraditi migraciju podataka (koji su vlasništvo LPA) u JIS LPA, što je opet zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu sastanaka posvećenih Migraciji podataka iz LPA, održanih u Vladi Republike Srbije u periodu od 06.09.2018 do 11.09.2018. utvrđeni su rokovi isporuke podataka:

  • Rok za isporuku testnih podataka je 20.09.2018.
  • U periodu od 20.09.2018. do 30.09.2018. Institut Mihajlo Pupin će analizirati testne podatke i dati obaveštenje o rezultatima.
  • Rok za isporuku produkcionih podataka je od 01.10.2018 do 05.10.2018.

 

Prethodni tekstObeležen Dan Sremskih Karlovaca
Sledeći tekstSmall municipalities against Euroscepticism