REPUBLIKA SRBIJA                                                                                      

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA SREMSKI KARLOVCI

SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE

Broj: 020-45/2017I/4

Datum: 19.09.2018. godine

SREMSKI KARLOVCI

 

 

JAVNI POZIV RODITELjIMA ZA DODELU DEČIJIH AUTO-SEDIŠTA KOJA DONIRA AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

 

Agencija za bezbednost saobraćaja donirala je 20 auto sedišta Savetu za bezbednost saobraćaja Opšine Sremski Karlovci, koja će biti uručena svim zainteresovanim roditeljima koji ispunjavaju osnovne uslove i koji budu prisustvovali  obaveznoj obuci.

Pozivaju se svi roditelje dece koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Sremski Karlovci i imaju potrebu da besplatno dobiju auto-sediša namenjena za decu stariju od 1 godine i namenjena su  za uzrast  9-36 kg tj. auto-sedišta koja spadaju u grupu 1,2,3, da podnesu prijavu do 15.10.2018.

Sedišta će se dodeljivati bez obaveze vraćanja nakon korišćenja. Prilikom predaje auto-sedišta roditelji će biti u obavezi da odslušaju predavanje u vezi sa pravilnom upotrebom auto-sedišta koje će organizovati Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja Opštine Sremski Karlovci. Dodela i predavanja će biti organizovana dana 22.10.2018 godine.

Zavisno od podnetih prijava prioritet u dodeli auto-sedišta će imati samohrani roditelji i roditelji čija su pojedinačna primanja ispod 40.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

Prijava za auto sedista – ABS

  1. Fotokopija lične karte (ili očitana L.K.) jednog od roditelja
  2. Fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih za već rođeno dete
  3. Fotokopija saobraćajne dozvole (za roditelje koji nisu vlasnici vozila neophodna je i saglasnost vlasnika vozila o korišćenju)
  4. Potvrda o visini primanja za roditelje ili potvrda o nezaposlenosti

Zainteresovani roditelji mogu da podnesu prijave u zgradi Opštine Sremski Karlovci, kancelarija 44 (potkrovlje) gde će dobiti detaljna objašnjenja i instrukcije. Kontakt telefoni: 021/685-3033, 021/685-3062, mejl:komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs

Prethodni tekstJAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANjE DELA TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI
Sledeći tekstTREĆI JAVNI POZIV RODITELjIMA ZA DODELU DEČIJIH AUTO-SEDIŠTA NA KORIŠĆENjE