Skupština opštine Sremski Karlovci donela je na jučerašnjoj sednici program za sprovođenje mera tehničke zaštite objekata u sastavu prostorno-kulturno-istorijske celine, tačnije u gradskom jezgru, čime je dato zeleno svetlo za pokretanje postupka obnove 20 fasada u tom delu mesta, kao i program za otuđenje građevinskog zemljišta u svojini opštine.

Odbornici su prihvatili predlog da se opštinska parcela 7943 proda putem neposredne pogodbe preduzetniku Stojanu Ružiću, što je bila dopunska tačka dnevnog reda, kao i izveštaj o utrošku para iz opštinskog budžeta od početka godine do 1. oktobra. Usvojene su i odluke koje se tiču Opštinskog štaba za vanredne situacije i imenovan Aleksandar Blagojević za novog člana Školskog odbora Karlovačke gimnazije uz prethodno razrešenje Jelene Zlojutro.

Prema rečima predsednika opštine Nenada Milenkovića, u nameri da obnovi 20 fasada u užem centru Karlovaca, lokalna samouprava je pokrenula izradu predloga programa za sprovođenje mera tehničke zaštite objekata.

– Iz Budžetskog fonda za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca, koji je Pokrajinska vlada osnovala 15. maja ove godine povodom proslave Majske skupštine, za projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju 20 objekata, biće izdvojeno 4,5 miliona dinara – rekao je Milenković. – Za nekoliko dana očekujemo od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture potvrdu mera tehničke zaštite, na osnovu kojih će se radovi sprovoditi. Obnova fasada će se odvijati u tri faze. Prva će se odnositi na sanaciju samih fasda, druga podrazumeva uređenje krova gde je to potrebno, a u trećoj će kod objekata koji imaju podrum ugrožen podzemnim vodama, biti preduzeti hidroizolatorski radovi. Time smo dugoočekivani posao obnove fasada pokrenuli i nadam se da ćemo već u 2019. imati konkretne pomake.

Obnovom će biti obuhvaćene zgrade na Trgu Branka Radičevića 3, 11 i 15, od kojih su prve dve u privatnom vlasništvu, a petnaestica u državnom. Najviše fasada, deset, u planu je da se sanira u Ulici patrijarha Rajačića. U pitanju su objekti broj 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12 i 17 i svi su u privatnoj svojini. U Ulici mitropolita Stratimirovića radiće se fasade zgrada 3, 9 i 18, kuća poznata kao Marinkovicina, ili po tome što je u njoj stanovao ruski general Petar Nikolajević Vrangel broj 19–21, te 22 i 26. I ovde je reč o kućama u privatnom vlasništvu.

Lokalani parlament je podržao i Program otuđenja građevinskog zemljišta u svojini opštine, koje se nalazi u Kišovoj bari, iza policijske  stanice. Programom su obuhvaćene parcele na kojima je moguća izgradnja poslovnih objekata u skladu s Planom generalne regulacije. Parcele K. p. br. 7928/1 KO Sremski Karlovci, deo K. p. br. 189/25 KO, K. p. br. 189/22, K. p. br.191/12, K. p. br. 191/13, K. p. br.191/14,  K. p. br. 191/15,  K. p. br. 7943 predviđene su za gradnju poslovnih objekata za bavljenje trgovinom, ugostiteljstvom, turizmom, zanatstvom, obrazovanjem, kulturom, za javne službe, poslovno-administrativne delatnosti.

Na parcelama: K. p. br. 191/32, K. p. br. 191/33, delu K. p. br. 191/34, K. p. br. 189/2, K. p. br. 189/4, K. p. br. 190/15 i K. p. br. 190/17 planskim dokumentima dozvoljeni su poslovni centri s prodajnim i servisnim sadržajima, kao što su prodavnice, ugostiteljski punktovi, zanatske usluge i slično.

Na parceli za koju su odbornici juče dali zeleno svetlo da se proda Stojanu Ružiću planira se izgradnja hale radi proširenja proizvodnih kapaciteta njegove SZR„Eurofleks”. Kako stoji u Predlogu odluke, troškove pripremnih radova za izgradnju poslovnog objekta i uređenja komunalne infrastrukture, kao i sve druge troškove u vezi s izgradnjom zemljišta i poslovnog objekta snosi investitor.

Z. Milosavljević