Odbornici Skupštine opštine usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu na sednici održanoj 26. nevembra. Ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim novcem iz ranijih godina planirani su u iznosu od 463 miliona dinara, što je za 93 miliona dinara više u odnosu na prvobitni budžet. To znači da je usvojenim izmenama odluke o budžetu za ovu  godinu prihodna strana budžeta uvećana je za iznos prenetih neutrošenih para  iz prethodnog perioda koji je utvrđen završnim računom opštinske kase  za 2017. godinu, a to je 41.642.000 dinara.

Radi usklađivanja odredaba opštinskog Statuta sa Zakonom o izmenama i dopunama  Zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština je usvojila predlog odluke  o pristupanju izradi novog najvišeg akta opštine. Tom odlukom predviđeno je da Komisiju za izradu nacrta čine načelnik opštinske uprave Mirjana Šolaja, sekretar Skupštine opštine Vera Stevanović Nikolić i pravnik Odeljenju za društvene delatnosti Nataša Svirčev.

Komisija ima zadatak da bez odlaganja izradi nacrt i da ga dostavi Opštinskom veću. Obaveza jedinica lokalne samouprave jeste da usklade svoje Statute i druge opšte akte sa pomenutim zakonom u roku od devet meseci od stupanja na snagu Zakona, odnosno do 28.marta 2019.godine.

Prihvaćen je i predlog  izmena i dopuna Odluke o načinu poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti društvenom preduzeću i javno komunalnim preduzećima Grada Novog Sada, na teritoriji Opštine Sremski Karlovci. Prema prihvaćenim izmenama odluke, ubuduće će Javno komunalno preduzeće „Belilo“ održavati ulice i puteve u zimskom periodu, dok će taj posao u leti obavljati privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt, koje  se odabere  u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

Odbornici su dali saglasnost na Nacrt modela ugovora o Javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja u Sremskim Karlovcima. Podsećamo, Skupština opštine je u februaru prošle godine donela Odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. Davanjem saglasnosti na nacrt modela tog ugovora pokreće se postupak javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije.

tekst: Zorica Milosavljević