Na osnovu člana 10. i 64. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Sremski Karlovci („Službeni list opštine Sremski Karlovci“, broj 12/08, 17/12 i 25/18) Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci

 

Objavljuje 

J A V N I   P O Z I V

za učešće u javnoj raspravi o 

NACRTU STATUTA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

  1. U postupku pripremanja Statuta opštine Sremski Karlovci, Opštinsko veće opštine Sremski Karlovci, objavljuje Javni poziv za sprovođenje  javne rasprave o Nacrtu Statuta opštine Sremski Karlovci, koji je sastavni deo ovog Javnog poziva.
  2. Javna rasprava o Nacrtu Statuta opštine Sremski Karlovci, sprovešće  se u periodu od  07.decembra 2018.god. zaključno sa 23.decembrom 2018.godine.

Pozivaju se zainteresovani građani i drugi zaintersovani subjekti na području opštine Sremski Karlovci, da učestvuju u Javnoj raspravi  i daju predloge, sugestije, inicijative i komentare putem elektronske pošte na adresu javnarasprava@sremskikarlovci.rs

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

Opština Sremski Karlovci                                   PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 010-8/2018-I/1                                                             Nenad Milenković, s.r.

  1. decembra 2018. godine

Sremski Karlovci

 

 

Nacrt Statuta opštine Sremski Karlovci možete pogledati : 

NACRT Statuta 2018

Prethodni tekstOdeljenje Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju SANU
Sledeći tekstU KARLOVCIMA OBELEŽEN DAN SEĆANjA NA ŽRTVE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA